Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας: Αύξηση 47,23% στα κέρδη ομίλου

Αύξηση 47,23% στον όμιλο και 55,99% στη μητρική παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της Κλουκίνας - Λάππας στο εννεάμηνο του 2007, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κλουκίνας: Αύξηση 47,23% στα κέρδη ομίλου
Αύξηση 47,23% στον όμιλο και 55,99% στη μητρική παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της Κλουκίνας - Λάππας στο εννεάμηνο του 2007, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 42,673 εκατ. ευρώ από 37,161 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,83%.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 7,511 εκατ. ευρώ έναντι 5,101 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου 2006, αυξημένα κατά 47,23%.

Tα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 10.370.948 ευρώ έναντι 7.082.564 ευρώ του εννιαμήνου 2006 αυξημένα κατά 46,43%.

Σε επίπεδο μητρικής, τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 6,583 εκατ. ευρώ από 4,220 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 55,99%.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 37,254 εκατ. ευρώ από 33,970 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,66%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις του εμπορικού κλάδου ανήλθαν σε 26.189.264 ευρώ έναντι 20.050.358 ευρώ του εννιαμήνου 2006 αυξημένες κατά 30,62%.

Oι πωλήσεις του κατασκευαστικού κλάδου ποσού 15.845.207 ευρώ έναντι 16.899.340 ευρώ του εννιαμήνου 2006 σημείωσαν πτώση κατά 6,24% λόγω καθυστέρησης εκτέλεσης 2 μεγάλων έργων της εταιρείας. Η καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται στην εταιρεία και στον επόμενο χρόνο η εκτέλεση των έργων θα συνεχίσει κανονικά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v