Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Ζημίες 2 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Βελτίωση του κύκλου εργασιών αλλά ζημίες ύψους 2 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο α΄ εξάμηνο του 2016 ο όμιλος της Dionic. Συνεχίζει τις προσπάθειες εξυγίανσης.

Dionic: Ζημίες 2 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Η Dionic ανακοινώνει ότι στο α΄ εξάμηνο του 2016 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 28,54 εκατ. ευρώ έναντι 21,96 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015, αυξημένος κατά 34,68%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 6,79 εκατ. ευρώ έναντι 5,69 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, διαμορφώθηκαν σε 1,67 εκατ. ευρώ έναντι 0,06 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν στο πρώτο μισό του έτους σε 0,67 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015, ενώ οι ζημίες προ φόρων του Ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφωθήκαν σε 2,07 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,46 εκατ. ευρώ το 2015.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 2,07 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,44 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2015.

Συνεχίζονται οι κινήσεις εξυγίανσης

Εν τω μεταξύ, η εισηγμένη ενημερώνει ότι οι προσπάθειες για άρση των αιτιών που οδήγησαν τις μετοχές της στην κατηγορία Επιτήρησης συνεχίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι η Διοικούσα Επιτροπή της ΕΧΑΕ στη συνεδρίασή της 9ης Απριλίου 2014, εξέτασε την πλήρωση των κριτηρίων ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α. Η Διοικούσα Επιτροπή την 10η.4.2014 αποφάσισε την υπαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ του άρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ομίλου είναι σημαντικό.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ομίλου στις 30.6.2016 ανήλθαν σε 1,49 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά αφορούν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για τα οποία έχουν υποβληθεί σχετικές αιτήσεις ρύθμισης στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και αναμένεται η οριστικοποίηση τους.

Σημαντικό γεγονός είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του συνολικού της δανεισμού με την τράπεζα Alpha Bank με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Σημειώνεται ότι η εταιρία έχει ήδη υπογράψει συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την μακροπρόθεσμη 10ετή αναδιάρθρωση του δανεισμού της με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Επίσης αναμένει να προχωρήσει με αντίστοιχους όρους στη συνολική αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της και με τις υπόλοιπες συνεργαζόμενες συστημικές τράπεζες.

Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η αναδιάρθρωση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και η εταιρία και ο όμιλος θα είναι σε θέση να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ομαλή άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v