Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλιας: Πτώση σε κέρδη 9μηνου σε όμιλο, μητρική

Υποχώρηση των οικονομικών της μεγεθών τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, παρά το γεγονός ότι οι ενοποιημένες πωλήσεις της κατέγραψαν οριακή αύξηση της τάξεως του 2,46% εμφάνισε το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν η Καπνοβιομηχανία Καρέλια.

Καρέλιας: Πτώση σε κέρδη 9μηνου σε όμιλο, μητρική
Υποχώρηση των οικονομικών της μεγεθών τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, παρά το γεγονός ότι οι ενοποιημένες πωλήσεις της κατέγραψαν οριακή αύξηση της τάξεως του 2,46% εμφάνισε το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν η Καπνοβιομηχανία Καρέλια.

Την ίδια ώρα, το μερίδιο της εταιρείας, με βάσει τα στοιχεία Οκτωβρίου, έπεσε κάτω από το 10% διαμορφούμενο στο 9,7%.

Ειδικότερα, αύξηση 2,46% σημείωσαν το εννεάμηνο οι ενοποιημένες πωλήσεις της καπνοβιομηχανίας οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 322,022 εκατ. ευρώ από 314,278 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν.

Εν αντιθέσει με τις πωλήσεις τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 21,303 εκατ. ευρώ σημειώνοντας ποσοστιαία μείωση της τάξεως του 23,55% ενώ κατά 27,09% μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους τα οποία ανήλθαν στα 14,227 εκατ. ευρώ έναντι 19,514 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 298,536 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 4,25%, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 19,29% με αποτέλεσμα να ανέλθουν στα 21,124 εκατ. ευρώ ενώ κατά 21,05% υποχώρησαν τα διαμορφούμενα στα 14,078 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνουμε ότι τα αποτελέσματα της εννεάμηνης περιόδου, που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2007, επιβαρύνθηκαν με ζημία ύψους 362 χιλ. ευρώ περίπου λόγω απομείωσης της αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις και με ζημία ύψους 223 χιλ. ευρώ λόγω απομείωσης απαιτήσεων από θυγατρική επιχείρηση.

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων, της περιόδου 1/1-30/09/2006, ποσό 1,088 εκατ. ευρώ που αφορούσε πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχής είχε συμπεριληφθεί στον λογαριασμό ”Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης” ενώ για να είναι συγκρίσιμα τα κονδύλια στην περίοδο 1/1-30/09/2007 εμφανίζεται στο λογαριασμό ”Πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχών”.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας (μητρική) διενεργείται αποκλειστικά στην Ελλάδα, ενώ οι πωλήσεις αφορούν εξαγωγές σε ποσοστό 70%, σε περισσότερες από 60 χώρες.

Αναλυτικότερα και σε ότι αφορά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα οι ενοποιημένες πωλήσεις εξωτερικού διαμορφώθηκαν στα 69,499 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 11,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006.

Την ίδια πορεία ακολούθησαν και οι ενοποιημένες πωλήσεις εσωτερικού οι οποίες σημείωσαν κάμψη της τάξεως του 5,36% με αποτέλεσμα να αγγίξουν τα 32,598 εκατ. ευρώ.

Αλεξ. Γκ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v