Πετρόπουλος: Μέρισμα 0,10 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,090866 ευρώ ανά μετοχή. Ηµεροµηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016.

Πετρόπουλος: Μέρισμα 0,10 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πετρόπουλος που έλαβε χώρα την 28η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 67.786 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,000968 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,100968 ευρώ.

Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,090871 ευρώ ανά μετοχή, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ηµεροµηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016.

∆ικαιούχοι του µερίσµατος (Record Date) είναι οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών την 1η Δεκεμβρίου 2016.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 7 Δεκεμβρίου 2016 από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Οι κ. μέτοχοι που έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους (Χρηματιστηριακές Εταιρίες και Τράπεζες) θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω των Χειριστών τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v