Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic:Δραστηριοποίηση στην εκμετάλλευση ακινήτων

Ο Όμιλος Dionic, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις θυγατρικές ΝΤΙ.ΑΝ.Α και ΔΙ.ΠΡΩ με στόχο τη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων σε ακίνητα.

Dionic:Δραστηριοποίηση στην εκμετάλλευση ακινήτων
Ο Όμιλος Dionic, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για ανάπτυξη σε προσοδοφόρους τομείς, και συγκεκριμένα στον τομέα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ(ΝΤΙ.ΑΝ.Α. ΑΕ) κατά 420.000 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι η Dionic συμμετέχει κατά 60% στη ΝΤΙ.ΑΝ.Α και κατά συνέπεια το ποσό που κατεβλήθη για την κάλυψη της εν λόγω αύξησης ανέρχεται σε 252.000 ευρώ και θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Τα έσοδα της ως άνω αύξησης προορίζονται για την κάλυψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 800.000 ευρώ της ΔΙ.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ(ΔΙ.ΠΡΩ ΑΕ), θυγατρικής κατά 49,95% της ΝΤΙ.ΑΝ.Α, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων.

Τα αντληθέντα κεφάλαια πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αγορά οικοπέδου στην περιοχή του Αμαρουσίου Αττικής (παράδρομος αττικής οδού πλησίον κόμβου Λ. Κηφισίας), με στόχο την ανάπτυξη και εκμετάλλευση επαγγελματικού ακινήτου.

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό της Dionic και αφορούν την υλοποίηση επιλεγμένων επενδύσεων σε τομείς και δραστηριότητες όπου αφενός αξιοποιεί την τεχνογνωσία και την εμπειρία του ομίλου αφετέρου παρέχεται η δυνατότητα διασποράς του επιχειρηματικού κινδύνου, διείσδυση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές και εν τέλει αύξηση της κερδοφορίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v