Δικαιώματα εξόρυξης υδρογονανθράκων στις ΗΠΑ απέκτησε ο όμιλος Motor Oil

To 100% των δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στο Brookshire Salt Dome Project στις ΗΠΑ απέκτησε η MVU Brazos Corp, 100% θυγατρική της Motor Oil Vegas Upstream Limited, στην οποία η Motor Oil συμμετέχει με 65%.

Δικαιώματα εξόρυξης υδρογονανθράκων στις ΗΠΑ απέκτησε ο όμιλος Motor Oil
Η Motor Oil ανακοινώνει ότι η εταιρία MVU Brazos Corp. απέκτησε την 21η/12/2016 ποσοστό 100% των δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στο Brookshire Salt Dome Project στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από την εταιρία Texas Edwards Inc., με ημερομηνία αξίας 31/8/2016.

Η MVU Brazos Corp. (εφεξής MVB - έδρα ΗΠΑ) είναι 100% θυγατρική της Motor Oil Vegas Upstream Limited (έδρα Κύπρος). Η Motor Oil Α.Ε. κατέχει το 65% των μετοχών της Motor Oil Vegas Upstream Limited, με το υπόλοιπο 35% να ανήκει στην εταιρία Vegas Oil and Gas Limited.

Η Texas Edwards Inc. (εφεξής TE - έδρα ΗΠΑ) είναι έμμεση θυγατρική (κατά 100%) της Vegas Oil and Gas Limited.

Tο Brookshire Salt Dome Project αποτελείται από μεταλλευτικά δικαιώματα καθώς και δικαιώματα διενέργειας σεισμικών ερευνών σε έκταση 78 τετραγωνικών μιλίων βορειοδυτικά του Houston στο Texas των ΗΠΑ. Τα δικαιώματα αγοράστηκαν με σκοπό την έρευνα για ύπαρξη πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην εν λόγω περιοχή.

Ως τίμημα για την ανωτέρω παραχώρηση η MVB κατέβαλε στην TE ποσό 2,56 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, πλέον δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στην ενδιάμεση περίοδο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v