Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ.Ε. Δημητρίου: Αναδιοργάνωσε τις εμπορικές της δραστηριότητες

Τις αλλαγές στην οργάνωση των εμπορικών της δραστηριοτήτων γνωστοποίησε η Γ.Ε. Δημητρίου.

Γ.Ε. Δημητρίου: Αναδιοργάνωσε τις εμπορικές της δραστηριότητες

Η εταιρεία «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε.» στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των εμπορικών της δραστηριοτήτων από 1/1/2017, ανακοινώνει :

1. Η εμπορική δραστηριότητα των προϊόντων σήματος Singer θα ασκείται από την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΣ.ΒΕΛΛΑΝΗ ΑΕΒΕ», η οποία με απόφαση της ΓΣ της 14.12.2016 μετονομάστηκε σε «SSM A.E.».

2. Η εμπορική δραστηριότητα των υπόλοιπων προϊόντων της εταιρείας, καθώς και οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης θα ασκούνται από την νεοϊδρυθείσα, κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «Delta Domestic Appliances A.E».

Από την παραπάνω αναδιοργάνωση των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα οικονομικά του στοιχεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v