Πετρόπουλος: Παραιτήθηκε ο Γ. Δαυίδ από το ΔΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος εξέφρασε τις ευχαριστίες αλλά και την ευγνωμοσύνη του για την πολυετή συμβολή του κ. Γιώργου Δαυίδ στην ανάπτυξη και πρόοδο της εταιρίας.

Πετρόπουλος: Παραιτήθηκε ο Γ. Δαυίδ από το ΔΣ

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοίνωσε ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στις 23 Ιανουαρίου 2017, ο κ. Γιώργος Δαυίδ, Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο Μέλος, υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους. Ο κ. Δαυίδ υπήρξε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από το 1998.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος εξέφρασε τις ευχαριστίες αλλά και την ευγνωμοσύνη του για την πολυετή συμβολή του κ. Γιώργου Δαυίδ στην ανάπτυξη και πρόοδο της Εταιρίας.

Σε αντικατάσταση του κ. Γιώργου Δαυίδ το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Μιχάλη Οικονομάκη, νέο Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο Μέλος.

Η ανωτέρω αντικατάσταση θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v