Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιμένει ο Ι. Μπλάνας του ΑΔΜΗΕ - Δεν παραιτούμαι, δέχομαι συκοφαντική επίθεση

Ο CEO του ΑΔΜΗΕ υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του πως «η συκοφαντική επερώτηση, τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν και τα φίλια πυρά δεν με σκιάζουν και δεν θα με οδηγήσουν σε άτακτη και αδικαιολόγητη υπαναχώρησή μου από τα καθήκοντα που μου ανατέθηκαν».

Επιμένει ο Ι. Μπλάνας του ΑΔΜΗΕ - Δεν παραιτούμαι, δέχομαι συκοφαντική επίθεση

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Ι. Μπλάνας, με σχετική ανακοίνωσή του, τονίζει πως ο όρος αναπροσαρμογής της αμοιβής του ήταν γνωστός σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Επιπλέον, η εν λόγω νομοθεσία έχει καθολική εφαρμογή σε όλους τους διοικούμενους και ουδεμία εξαίρεση προβλέπεται.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στην από 02.06.2016 συνεδρίασή της και στη συνέχεια, το Εποπτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 43/29.09.2016, είχαν μάλιστα λάβει γνώση και προεγκρίνει αντίστοιχα τη συμφωνηθείσα στη σύμβαση αμοιβή μου, λαμβάνοντας υπόψη ρητώς και την αναπροσαρμογή της με βάση την κείμενη νομοθεσία για την εταιρική χρήση 01.01.2016 μέχρι 31.12.2016, υπογραμμίζει ο ίδιος.

Οπως τονίζει, η συκοφαντική επερώτηση, τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν και τα φίλια πυρά δεν με σκιάζουν και δεν θα με οδηγήσουν σε άτακτη και αδικαιολόγητη υπαναχώρησή μου από τα καθήκοντα που μου ανατέθηκαν.

Η ανακοίνωση του Ι. Μπλάνα

«Σε συνέχεια της άδικης και συκοφαντικής επίθεσης που δέχομαι τις τελευταίες ημέρες, με απώτερο σκοπό την εξώθησή μου στην παραίτηση από τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί ως Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με βάση μάλιστα αναληθείς κατηγορίες που δημοσιεύονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και με αφορμή τη χθεσινή, νέα, επιλεκτική διαρροή θεμάτων που συζητήθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου, θα ήθελα να σας γνωρίσω τα ακόλουθα, προς ενημέρωση του αναγνωστικού σας κοινού και προς αποκατάσταση της αλήθειας και του ονόματός μου.

Αρχικά, θα ήθελα να επισημάνω ότι έχω βρεθεί στο κέντρο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης της οποίας δεν είμαι μέρος και από την οποία έχει εσφαλμένα δημιουργηθεί η εντύπωση ότι έχω καταχραστεί την εξουσία που μου εκχωρήθηκε και έχω υπεξαιρέσει δημόσιο χρήμα. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι οι ανωτέρω κατηγορίες σε βάρος μου είναι παντελώς ψευδείς, η αντιμετώπιση του ζητήματος από τα αρμόδια θεσμικά όργανα υπήρξε ατυχής, με αποτέλεσμα να διατηρείται η εσφαλμένη εντύπωση ότι έχω προβεί σε ενέργειες αμφίβολης νομιμότητας.

Το όλο θέμα είχε ως αφετηρία τη σχετική επερώτηση του Τομεάρχη Ενέργειας της ΝΔ, κ. Κώστα Σκρέκα, αναφορικά με τις "αποδοχές του Προέδρου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ε. Κορωνιωτάκη και του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ι. Μπλάνα". Είναι προφανές ότι η εν λόγω επερώτηση είχε ως εφαλτήριο λόγους αποκλειστικά πολιτικούς και αποσκοπούσε στον εξευτελισμό της διοίκησης της Εταιρείας, με στόχο την παρεμπόδιση και ανατροπή της υπό εξέλιξη διαδικασίας του Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να επαναφέρει τις επιλογές παλαιότερων κυβερνήσεων για πλήρη εκχώρηση της Εταιρείας και του δημοσίου πλούτου σε ιδιώτη επενδυτή.

Πέραν αυτού, η καταγγελία αυτή στοχεύει στη γενικότερη απαξίωση και τον εξανδραποδισμό των διοικήσεων των δημοσίων επιχειρήσεων, προκειμένου να ετοιμαστεί το έδαφος για να έλθουν οι "εκλεκτοί" και οι "κανακάρηδες" της εξουσίας που θα αφελληνίσουν ό,τι έχει πλέον απομείνει. Η επερώτηση εξυπηρετεί το ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας με κάθε θεμιτό ή αθέμιτο μέσο.

Η επερώτηση αυτή απετέλεσε τη θρυαλλίδα για τον ανηλεή, πολυήμερο και συστηματικό διασυρμό της προσωπικής και επαγγελματικής μου αξιοπρέπειας από τα μέσα επικοινωνίας, στα οποία για αυτονόητους λόγους διοχετεύτηκε. Οι δε αρμόδιοι φορείς, παρά το γεγονός ότι τελούσαν σε πλήρη γνώση της νομιμότητας των φερόμενων ως "μη νόμιμων αποδοχών" μου και παρά το γεγονός ότι έθεσα στη διάθεσή τους πληθώρα στοιχείων και εγγράφων που επιβεβαιώνουν την απόλυτη νομιμότητα και διαφάνεια όλων των ενεργειών μου, αδράνησαν πλήρως, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται επί πολλές ημέρες η διαπόμπευση εμού και της οικογένειάς μου.

Σε σχέση με το εν θέματι ζήτημα, θέτω υπόψη σας συνοπτικά ότι:

- Έλαβα την αμοιβή που δικαιούμαι νομίμως βάσει της σύμβασης που έχω υπογράψει με την εταιρεία, η οποία έχει εγκριθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 34/24.07.2015 απόφασή του και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 105 του Ν. 4001/2011. Η εν λόγω σύμβασή μου προέβλεπε την αυτόματη αναπροσαρμογή της αμοιβής μου μετά την κατάργηση του ανωτάτου ορίου αποδοχών των δημοσίων επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 3429/2005, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4354/2015, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 01.01.2016. Ως εκ τούτου, η ληφθείσα από εμένα αμοιβή καταβλήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. νομίμως και αποκλειστικά κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας και του ως άνω όρου περί αυτόματης αναπροσαρμογής.

Μάλιστα, ο ως άνω όρος αυτόματης αναπροσαρμογής της αμοιβής μου, καθώς και το σύνολο των όρων απασχόλησής μου έχουν γνωστοποιηθεί και στους υποψηφίους επενδυτές στο πλαίσιο του νομικού ελέγχου της εταιρείας, περιλαμβανομένου και του προτιμητέου επενδυτή, οι δε αμοιβές μου δεν παραμένουν μυστικές αφού περιλαμβάνονται στις ετήσιες δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

- Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στην από 02.06.2016 συνεδρίασή της και στη συνέχεια, το Εποπτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 43/29.09.2016, είχαν μάλιστα λάβει γνώση και προεγκρίνει αντίστοιχα τη συμφωνηθείσα στη σύμβαση αμοιβή μου, λαμβάνοντας υπόψη ρητώς και την αναπροσαρμογή της με βάση την κείμενη νομοθεσία για την εταιρική χρήση 01.01.2016 μέχρι 31.12.2016.

- Ως εκ τούτου, η σχετική νομοθεσία και συνακόλουθα, ο όρος αναπροσαρμογής της αμοιβής μου ήταν γνωστός σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Επιπλέον, η εν λόγω νομοθεσία έχει καθολική εφαρμογή σε όλους τους διοικούμενους και ουδεμία εξαίρεση προβλέπεται. Ως εκ τούτου, η ουσιαστική παρακώλυση εφαρμογής της συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης ειδικά για το άτομό μου, η οποία έλαβε χώρα με τη συκοφάντηση και τον διασυρμό μας, καθώς και τη μη αποκατάσταση της αλήθειας και το ονόματός μας από τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς συνιστά διακριτική, δυσμενή και συνεπώς παράνομη μεταχείρισή μου.

- Ακόμα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο επίμαχος όρος, καθώς και η σχετική νομοθεσία ήταν γνωστά στο Εποπτικό Συμβούλιο και στον Μέτοχο της Εταιρείας, επισημαίνω ότι ουδέποτε μου ζητήθηκε η οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασής μου και ουδέποτε αρνήθηκα τέτοια πρόταση. Μάλιστα, το σχέδιο της σύμβασής μου, με τον επίμαχο όρο, καταρτίστηκε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και προτάθηκε σε εμένα προς αποδοχή. Δηλαδή, ο εν λόγω όρος τέθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο και όχι από εμένα. Συνεπώς, ευλόγως θεωρούσα και θεωρώ ότι ο όρος αυτός ήδη από τη σύναψη της σύμβασης ήταν και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να είναι όρος επιθυμητός και αποδεκτός από το Εποπτικό Συμβούλιο και τον Μέτοχο της Εταιρείας.

- Σημειώνω στο σημείο αυτό, ότι εφαρμογή της ανωτέρω νομοθετικής διάταξης ισχύει και τυγχάνει εφαρμογής για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως εταιρεία υπαγόμενη στο Κεφάλαιο Β’ του Ν. 3429/2005 τόσο για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Το ίδιο το Εποπτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να δηλώνει άγνοια της σύμβασης και του νομοθετικού καθεστώτος αφού έχει ήδη κάνει χρήση της ίδιας νομοθετικής διάταξης για λήψη αμοιβών και αποζημιώσεων πέραν του καταργηθέντος ανώτατου ορίου αποδοχών.

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένα ότι:

- Από τον διορισμό μου μέχρι σήμερα, σε συνέχεια της πολυετούς θητείας μου επί 33 συναπτά έτη στην εταιρεία και 39 έτη στο επάγγελμα του μηχανικού, άσκησα με την εξουσία που μου δόθηκε από το Εποπτικό και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου, με εντιμότητα, πίστη και αφοσίωση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το συμφέρον της εταιρείας με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό, εντιμότητα, αμεροληψία, ανιδιοτέλεια, διαφάνεια και με σεβασμό στην ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, καταφέρνοντας να οδηγήσομε, μαζί με τον Πρόεδρο και τα Στελέχη της την Εταιρεία με επιτυχία, μέσα από τη νομοθετηθείσα σύνθετη και με ασφυκτικά χρονικά περιθώρια διαδικασία του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, εξασφαλίζοντας στο μερίδιο που μας ανήκε στην διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της.

- Παράλληλα, στο διάστημα της σύντομης θητείας μου, θεωρώ ότι προώθησα και ανέδειξα όλα εκείνα τα θέματα της εταιρείας, στα οποία απαιτούνται σημαντικές διοικητικές/οργανωτικές παρεμβάσεις και εφαρμογή συγχρόνων τεχνολογιών για την ισχυροποίηση και λειτουργία της εταιρείας σε όφελος της κοινωνίας.

- Ευελπιστώ ότι δεν διέψευσα τις προσδοκίες όλων αυτών που με εμπιστεύτηκαν και με όρισαν στη θέση αυτή, καθώς και της συντριπτικής πλειοψηφίας των συνάδελφων εργαζόμενων στην Εταιρεία, θα ήθελα να κάνω γνωστό ότι εχθές ζήτησα από το Εποπτικό Συμβούλιο, αφού εξετάσει τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία, να τα γνωρίσει σε μένα και στα άλλα αρμόδια όργανα και αρχές, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα υπηρεσιακά μέσα και όχι σύμφωνα με την ακολουθούμενη μέχρι τώρα τακτική του των διαρροών, για ποιους λόγους διαπομπεύομαι και κατηγορούμαι για αδίκημα που δεν διέπραξα και που θα δικαιολογούσαν την πίεση που δέχομαι για να παραιτηθώ.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η συκοφαντική επερώτηση, τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν και τα φίλια πυρά δεν με σκιάζουν και δεν θα με οδηγήσουν σε άτακτη και αδικαιολόγητη υπαναχώρησή μου από τα καθήκοντα που μου ανατέθηκαν».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v