Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Euromedica - Axon: Σύσταση της Euromedica Albania

Οι εταιρίες Euromedica και ΑΧΟΝ Συμμετοχών στις 3/3/2008 προχώρησαν στη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ”Euromedica Albania Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών” και με διακριτικό τίτλο ”Euromedica Albania Holdings SA” με έδρα την Αθήνα.

Euromedica - Axon: Σύσταση της Euromedica Albania
Οι εταιρίες Euromedica και ΑΧΟΝ Συμμετοχών στις 3/3/2008 προχώρησαν στη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ”Euromedica Albania Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών” και με διακριτικό τίτλο ”Euromedica Albania Holdings SA” με έδρα την Αθήνα.

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας είναι 1.600.000 ευρώ και διαιρείται σε 160.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 10 ευρώ εκάστη.

Η συμμετοχή της Euromedica Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της ”Euromedica Albania Holdings” είναι 99% (158.400 μετοχές) και της ΑΧΟΝ Συμμετοχών 1% (16.000 μετοχές).

Σκοπός της εταιρίας είναι η συμμετοχή της στο κεφάλαιο εταιριών που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον ευρύτερο χώρο της υγείας και της πρόνοιας.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελείται από τους κ.κ. Δημοσθένη Μηλιαρά, Ιορδάνη Μπλέτσο, Απόστολο Τερζόπουλο, Ιωάννη Σωσσίδη και Ιωάννη Μαντούβαλο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v