Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Στο 11,24% η συμμετοχή στην Alpha Grissin

Το ποσοστό συμμετοχής της Intrakat στο μετοχικό κεφάλαιο τηςAlpha Grissin ανέρχεται σε 11,247% με την αξία συμμετοχής να ανέρχεται στα 51.847,81 ευρώ.

Intrakat: Στο 11,24% η συμμετοχή στην Alpha Grissin

Σε διευκρινίσεις προχώρησε η Intrakat σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατόπιν της ανακοίνωσης της Alpha Grissin για την έγκριση των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Αναλυτικά η Intrakat επισημαίνει:

1. Δεν υφίσταντο την 31.12.2016 απαιτήσεις της εταιρείας μας από την Alpha Grissin Α.Ε., όπως δεν υφίστανται τέτοιες απαιτήσεις και σήμερα. Επίσης, δεν υφίστανται εξασφαλίσεις της Εταιρείας μας που να αφορούν την Alpha Grissin Α.Ε.

2. Το ποσοστό συμμετοχής της Intrakat στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Alpha Grissin ανέρχεται σε 11,247%. Η αξία της συμμετοχής αυτής, μετά τις σωρευτικές μεταβολές που έχουν επέλθει έως την 31.12.2016, ανέρχεται σε €51.847,81.

3. Δεν έχουν διενεργηθεί και δεν διενεργούνται πωλήσεις της Εταιρείας μας προς τηνAlpha Grissin Ως εκ τούτου οι αναφερθείσες εξελίξεις σε σχέση με την Alpha Grissin Α.Ε. δεν επηρεάζουν τα οικονομικά μεγέθη της Intrakat πέραν της ως άνω αξίας της συμμετοχής μας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v