Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Μέρισμα €1 ανά μετοχή από συσσωρευθέντα κερδη

Ημερομηνία έναρξης για την καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους της εταιρείας είναι η 9η Μαΐου 2017.

Mermeren: Μέρισμα €1 ανά μετοχή από συσσωρευθέντα κερδη
Τη διανομή μερίσματος από κέρδη εις νέον συσσωρευθέντα μέχρι την 31/12/2015, ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε ομόφωνα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Mermeren Kombinat AD Prilep, που πραγματοποιήθηκε χθες 24 Απριλίου.

Ημερομηνία έναρξης για την καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους της εταιρείας είναι η 9η Μαΐου 2017.

Επίσης, αποφασίστηκε η μεταφορά του αποθεματικού υπέρ το άρτιον ποσού 4.135.552 ευρώ σε ειδικό αποθεματικό προορισμένο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v