Καρέλιας: Μέρισμα-μαμούθ 9,2 ευρώ για το 2016

Το ποσό των 25,4 εκατ. σκοπεύει να μοιράσει στους μετόχους της η καπνοβιομηχανία. Πώς αυξήθηκαν τα κέρδη του 2016 παρά τη μικρή μείωση πωλήσεων. Οι δυσκολίες της Β. Αφρικής, η αύξηση πωλήσεων στην Ευρώπη και το «κατενάτσιο» στην Ελλάδα.

Καρέλιας: Μέρισμα-μαμούθ 9,2 ευρώ για το 2016

Τη διανομή μικτού μερίσματος 9,2 ευρώ ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2016 θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, η οποία θα συγκληθεί στις 21 Ιουνίου, η διοίκηση της καπνοβιομηχανίας Καρέλιας ΑΕ, μετά την αύξηση λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας της περασμένης χρονιάς.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης, το Δ.Σ. της Καρέλιας, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, τις προοπτικές, καθώς και τα δεδομένα του ευρύτερου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, θα προτείνει τη διανομή, με τη μορφή μερίσματος, ποσού 25,39 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 9,20 ανά μετοχή και είναι αυξημένο κατά 8,24% σε σχέση με αυτό της χρήσης του έτους 2015. Η μερισματική απόδοση, με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31η Δεκεμβρίου 2016, διαμορφώνεται σε 3,54%.

Η καπνοβιομηχανία Καρέλια ΑΕ έκλεισε την απελθούσα χρήση με κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 62,4 εκατ. ευρώ έναντι 53,9 εκατ. ευρώ το 2015 ( +15,75%), παρά τη μείωση του καθαρού κύκλου εργασιών κατά 3,73% (217,25 εκατ. ευρώ).

Η μείωση του κύκλου εργασιών ήλθε από τη μείωση της ζήτησης στις αγορές της Β. Αφρικής, εξέλιξη που είχε προβλεφθεί από τη διοίκηση της εταιρείας. Στον αντίποδα παρατηρήθηκε το 2016 αύξηση των πωλήσεων στις αγορές της Ε.Ε και της Ασίας.

Στην Ελλάδα, παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση, το ασταθές φορολογικό περιβάλλον, τον εντεινόμενο ανταγωνισμό καθώς και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, η Καρέλιας σημείωσε πέρυσι αύξηση του καθαρού (χωρίς Ε.Φ.Κ.) κύκλου εργασιών της κατά 6,90%, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση.

Η σχετικά ευνοϊκή ισοτιμία κατά τη διάρκεια του 2016, του δολαρίου σε σχέση με το ευρώ, καθώς επίσης η συγκράτηση της διολίσθησης των τοπικών νομισμάτων και των τιμών των προϊόντων σε χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος, οδήγησαν στην αύξηση των περιθωρίων μικτού κέρδους. Έτσι ο συντελεστής μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 53,73% (όμιλος) και 52,98% (εταιρεία) έναντι 51,94% και 51,36%, το 2015.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 91,46 εκατ. ευρώ έναντι 80,16 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,1%.

Κερδίζει μερίδιο αγοράς τους πρώτους μήνες του 2017 στην Ελλάδα

Η διοίκηση της καπνοβιομηχανίας εκτιμά ότι το διαθέσιμο εισόδημα των εγχώριων καταναλωτών θα οδηγηθεί σε περαιτέρω μείωση, εξέλιξη η οποία σε συνδυασμό με την νέα σημαντική αύξηση της φορολογίας των καπνικών προϊόντων, η οποία ισχύει από τις αρχές του 2017, «θα οδηγήσει, με σιγουριά, σε νέα συρρίκνωση της νόμιμης αγοράς καπνικών προϊόντων και σε νέα αλματώδη αύξηση του λαθρεμπορίου».

Παρ' όλα αυτά, παρατηρείται, κατά τους πρώτους μήνες του 2017, συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου της Καρέλιας, τόσο στην αγορά των τσιγάρων, όσο και στον λεπτοκομμένο καπνό, εξέλιξη που θα έχει ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται στην έκθεση διοίκησης, τη διατήρηση των όγκων πωλήσεων στα περσινά επίπεδα, ίσως και με μία μικρή οριακή αύξηση.

Η Καρέλιας δείχνει να έχει ξεπεράσει με επιτυχία τις όποιες αντιδράσεις προκάλεσαν οι αλλαγές στην εμφάνιση των καπνικών προϊόντων από την κοινοτική οδηγία, ενώ δείχνουν να αποδίδουν καρπούς αφενός η προσεκτική πολιτική λιανικών τιμών και αφετέρου η παροχή όσο το δυνατόν καλύτερων ποσοστών κέρδους στους συνεργάτες της στη διανομή και στη λιανική πώληση, επιτρέπουν οι σημερινές συνθήκες.

Θετική εξέλιξη θεωρείται για την εταιρεία η αναβολή της κατάργησης των συνοριακών καταστημάτων αφορολόγητων ειδών, καθώς κατέχει σημαντικό μερίδιο στην εν λόγω αγορά. Ως εκ τούτου αναμένεται να υπάρξει αύξηση των πωλήσεων στα ελληνικά καταστήματα Duty Free, ενόψει μάλιστα και της αναμενόμενης συνεχιζόμενης θετικής τουριστικής κίνησης προς τη χώρα.

Μεγάλες δυσκολίες στις αγορές της Β. Αφρικής

Η Καρέλιας αναμένει ότι η συνεχιζόμενη επιδείνωση των οικονομιών των χωρών της Βορείου Αφρικής, η πολιτική αστάθεια,η καταβαράθρωση των ισοτιμιών των τοπικών νομισμάτων, η αδυναμία εύρεσης συναλλάγματος για εισαγωγές και η αύξηση του προσφυγικού ρεύματος προς τις χώρες της ΕΕ, θα έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στις πωλήσεις της.

Ήδη αναγκάζεται να προσαρμόσει την πολιτική τιμών, στα παραπάνω δεδομένα, με μείωση της μικτής κερδοφορίας της.

Αύξηση πωλήσεων σε Ε.Ε και Βαλκάνια

Οι πωλήσεις προς τις χώρες της ΕΕ κινούνται ανοδικά κατά τους πρώτους μήνες του 2017, η διοίκηση της εταιρείας παραμένει όμως φειδωλή στις εκτιμήσεις για το μέλλον των πωλήσεων της στην ευρωπαϊκή αγορά, λόγω της αβεβαιότητας που εντείνει ο εκλογικός κύκλος.

Στην αγορά της Βουλγαρίας, η πρόσφατη εξαγορά των σημάτων του πρώην κρατικού μονοπωλίου από πολυεθνική ανταγωνιστική εταιρεία δημιουργεί νέες προκλήσεις, με περαιτέρω εντατικοποίηση του ανταγωνισμού και πιθανές αλλαγές στα δίκτυα διανομής, ενώ, λόγω της σημαντικής αποθεματοποίησης η οποία έλαβε χώρα από όλες τις καπνοβιομηχανίες κατά τους τελευταίους μήνες του 2016, δεν είναι ακόμη εμφανείς οι συνέπειες από την αύξηση της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα η οποία ισχύει από τις αρχές του τρέχοντος έτους.

Στις υπόλοιπες χώρες της Βαλκανικής η Καρέλιας αναμένει να συνεχιστεί η θετική πορεία η οποία καταγράφεται κατά τους πρώτους μήνες του 2017, ενώ επίσης θετικές διαγράφονται και οι προοπτικές για τις πωλήσεις λεπτοκομμένου καπνού.

Αντίθετα οι πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία δείχνουν να επηρεάζουν για μία ακόμη χρονιά το τουριστικό ρεύμα προς την χώρα και εκ του λόγου αυτού οι πωλήσεις προς την αφορολόγητη αγορά της γείτονος αναμένονται να είναι χαμηλότερες από αυτές των προηγούμενων ετών, με διατήρηση όμως του μεριδίου αγοράς της εταιρείας σε υψηλά επίπεδα.

Τέλος, θετικά αναμένεται να κινηθούν οι πωλήσεις της Καρέλιας στις χώρες της Άπω Ανατολής, ιδιαίτερα αυτές των premium σημάτων της.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v