Νέες παραιτήσεις από το διοικητικό συμβούλιο της Αλφα Γκρίσιν

Παραιτήθηκαν για επαγγελματικούς λόγους οι κ.κ. Αλιόσσα Γκρίσιν, Μαριάννα Σαλίβερου και Δημήτριος Θυμής.

Νέες παραιτήσεις από το διοικητικό συμβούλιο της Αλφα Γκρίσιν

Η Αλφα Γκρίσιν ανακοίνωσε τις υποβληθείσες από τους κο Αλιόσσα Γκρίσιν, κα Μαριάννα Σαλίβερου και κο Δημήτριο Θυμή παραιτήσεις αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για επαγγελματικούς λόγους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 24.05.2017, έκανε
δεκτές τις παραιτήσεις αυτών και αφού τους ευχαρίστησε για την πολύτιμη συνεισφορά τους, εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος τον κο Βασίλειο Σερέτη για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, έως 30.06.2019.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

-Βασίλειος Γκρίσιν, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
-Βασίλειος Σερέτης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Ανδρέας Αλεβίζος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
-Σταύρος Τσουκαντάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v