Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moody’s για ΕΤΕ: Βελτιώνει κεφάλαια και ρευστότητα η πώληση της UBB

«Πιστωτικά θετική» κρίνει την πώληση των θυγατρικών της Εθνικής Τράπεζας στη Βουλγαρία ο οίκος αξιολόγησης. Πόσο είναι το όφελος σε εποπτικά κεφάλαια και ρευστότητα. Γιατί βελτιώνει περιθώρια και κερδοφορία.

Moody’s για ΕΤΕ: Βελτιώνει κεφάλαια και ρευστότητα η πώληση της UBB

«Πιστωτικά θετική» κρίνει τη συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας για την πώληση της βουλγαρικής θυγατρικής η Moody’s. Όπως εξηγεί, βελτιώνει τον κεφαλαιακό δείκτη κατά περίπου 100 μονάδες βάσης και τονώνει τη ρευστότητα κατά 900 εκατομμύρια ευρώ, επιτρέποντας στην τράπεζα να μειώσει την εξάρτηση από τον ELA.

Η συναλλαγή, σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης, έρχεται μετά από σειρά κινήσεων της Εθνικής Τράπεζας για την απομόχλευση του ισολογισμού κυρίως μέσω πωλήσεων μη βασικών στοιχείων ενεργητικού και της επικέντρωσης στις εγχώριες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η πώληση της UBB και της Interlease EAD θα αυξήσει τα pro forma κεφάλαια Tier 1 (CET 1) σε περίπου 17% από 16% τον Μάρτιο.

Η αύξηση του δείκτη βελτιώνει επίσης τα ενσώματα εποπτικά κεφάλαια (tangible common equity), εξαιρουμένων πιστώσεων αναβαλλόμενης φορολογίας (DTCs), και αυξάνει τη δυνατότητα απορρόφησης ζημιών. Όπως θυμίζει η Moody’s, όλες οι ελληνικές τράπεζες έχουν ένα μεγάλο όγκο DTCs στα βιβλία τους, κάτι που υπονομεύει την ποιότητα της κεφαλαιακής τους βάσης. Η Εθνική Τράπεζα έχει περίπου 4,8 δισ. DTCs, τα οποία μετρούν στον CET1 (Μάρτιος 2017), αντιστοιχώντας σε 73% του ονομαστικού κεφαλαίου CET1, χωρίς να υπολογίζεται η πώληση των δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία.

Η συναλλαγή θα προσφέρει αυξημένη ρευστότητα 900 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένης της αποπληρωμής ενδοομιλικού χρέους και της πληρωμής μερίσματος στην Εθνική από τη UBB. Η τράπεζα θα χρησιμοποιήσει την πλειονότητα των κεφαλαίων ύψους 610 εκατ. από τα έσοδα της πώλησης, για να μειώσει την εξάρτηση από τον ELA που έφτανε τα 5,6 δισ. ευρώ ή 7,4% του συνολικού ενεργητικού (Μάρτιος 2017).

Η εξάρτηση από τον ELA έχει μειωθεί σημαντικά, θυμίζει η Moody’s, μετά τη μείωση του ισολογισμού της τράπεζας, την επανεκκίνηση των γραμμών repos με ευρωπαϊκές τράπεζες και τη μερική επιστροφή καταθέσεων. Η μείωση του ELA, που έχει κόστος 1,5%, θα μειώσει το κόστος χρηματοδότησης της τράπεζας βελτιώνοντας περιθώρια και κερδοφορία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v