Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίδη: Προχωρά σε ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25 Ιουλίου 2017.

Κτήμα Λαζαρίδη: Προχωρά σε ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

Οι μέτοχοι της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν. Δράμας, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μετά τη φορολόγηση τους, με έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στου μετόχους και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 05η Αυγούστου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v