Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της Alpha Αστικά Ακίνητα

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη στη γενική συνέλευση της 22ας Ιουνίου, έχει τριετή θητεία

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της Alpha Αστικά Ακίνητα
Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Alpha Αστικά Ακίνητα που έλαβε χώρα την 22.6.2017 εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία, το οποίο στη συνέχεια συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος                     : Θεμιστοκλής Ι. Κορκόντζελος
Αντιπρόεδρος               : Κωνσταντίνος Θ. Λαμπρινόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος : Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης


ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μαριάννα Δ. Αντωνίου, Αθανάσιος Ι. Αθανασόπουλος, Αθανάσιος Κ. Συρράκος.


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Παναγιώτης Ο. Τσακλόγλου, Σαράντης-Ευάγγελος Γ.Λώλος.Επίσης ορίσθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν.4449/2017 οι εξής:


Πρόεδρος                     : Παναγιώτης Ο. Τσακλόγλου
Μέλη                             : Αθανάσιος Ι. Αθανασόπουλος, Σαράντης –Ευάγγελος Γ. Λώλος

 


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v