Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Νίκας

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Νίκας, που συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα, είναι τριετής.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Νίκας
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Νίκας, στις 03/07/2017, με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 03/07/2020, συνεδρίασε την ίδια ημέρα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

     1)     Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
     2)     Αλέξανδρος Βουσβούνης, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
     3)     Αγγελική Οικονόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
     4)     Γεώργιος Γιατράκος, Εκτελεστικό Μέλος
     5)     Άρτεμις Ντούσια, Εκτελεστικό Μέλος
     6)     Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
     7)     Θεμιστοκλής Μακρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος
     8)     Σωτήρης Σεϊμανίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
     9)     Νικόλαος Μαρκόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 10)      Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008, έχει ως εξής:

1)       Νικόλαος Μαρκόπουλος, Πρόεδρος
2)       Σωτήριος Σεϊμανίδης, Μέλος
3)       Στυλιανός Αργυρός, Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v