Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Στις 27/7 η ΓΣ για έγκριση εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής

Την έγκριση εγγυήσεων υπέρ της θυγατρικής καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Μπουτάρης στις 27 Ιουλίου.

Μπουτάρης: Στις 27/7 η ΓΣ για έγκριση εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Μπουτάρης στις 27 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας. 

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρίας και για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2016 αντίστοιχα.

3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. α. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Καθορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Εκλογή μελών και Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου.

6. Έγκριση εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v