Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Έχουμε λάβει πρόβλεψη για διευθέτηση διαφοράς με την Επ. Αντ.

ο Όμιλος έχει περιλάβει στις καταρτιζόμενες υπό δημοσιοποίηση οικονομικές καταστάσεις 2016, επαρκή πρόβλεψη, με την οποία επιβαρύνονται τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, αναφέρει η ΑΕΓΕΚ αναφορικά με τη διευθέτηση διαφοράς με την ΕΠ. Αντ.

ΑΕΓΕΚ: Έχουμε λάβει πρόβλεψη για διευθέτηση διαφοράς με την Επ. Αντ.

Η ΑΕΓΕΚ σε απάντηση σχετικής επιστολής-ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 13.10.2016 ανακοίνωσης απάντησης της προς την τελευταία, σχετικά με την αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημοσίων έργων, αλλά και λόγω της καθυστέρησης στην δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 μέχρι και σήμερα , γνωστοποιείότι :

Η εταιρία του ομίλου, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της κινηθείσας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού , Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών και με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υπέβαλε τον Μάρτιο του 2017 Δήλωση Διευθέτησης Διαφοράς και τελεί σε αναμονή της τελικής κρίσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, περί αποδοχής της και έκδοσης Απόφασης Διευθέτησης της εν λόγω διαφοράς.

Σύμφωνα με την εξέλιξη της διαδικασίας και σε εφαρμογή των οριζομένων από το ΔΛΠ 37, ο Όμιλος ΑΕΓΕΚ , έχει περιλάβει στις καταρτιζόμενες υπό δημοσιοποίηση οικονομικές καταστάσεις 2016, επαρκή πρόβλεψη, με την οποία επιβαρύνονται τα αποτελέσματα της χρήσης 2016.

Αν και δεν θα μπορούσε να προεξοφληθεί η οριστική έκβαση της Διαδικασίας, ωστόσο η Διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι η σχετική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 530 χιλ ευρώ.

Αυτονόητα η ΑΕΓΕΚ θα ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το επενδυτικό κοινό και κάθε άλλη αρμόδια Αρχή για κάθε σχετική εξέλιξη, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v