Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πετρόπουλος: Στα 850 χιλ. ευρώ μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Τα ταµειακά διαθέσιµα αυξήθηκαν κατά 19% και ανήλθαν σε €15,192εκ. ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε € 29,731εκ από € 29,079 εκ στις 31.12.2016.

Πετρόπουλος: Στα 850 χιλ. ευρώ μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου της Πέτρος Πετρόπουλος κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου µειώθηκαν κατά 24,5% και ανήλθαν σε € 37,2 εκ. (€49,3εκ εκ το 2016).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τo ΕΒΙTDA του Οµίλου ανήλθε σε €2,469εκ (€3,476εκ το 2016).

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.344.000 έναντι €2.276.000 το 2016, ενώ τα κέρδη µετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας σε €850.000 έναντι € 1.602.000 το αντίστοιχο διάστηµα του 2016.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός µειώθηκε κατά 25% και ανήλθε σε € 7,427εκ (€9,855εκ στις 31.12.2016).

Τα ταµειακά διαθέσιµα αυξήθηκαν κατά 19% και ανήλθαν σε €15,192εκ. (€12,746εκ στις 31.12.2016). Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε € 29,731εκ από € 29,079 εκ στις 31.12.2016.

ελεύθερες ταµειακές ροές ανήλθαν σε € 1,444 εκ από € -1,653 εκ στις 30.6.2016.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Οµίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα µετρητά και ισοδύναµα) στις 30.6.2017 ήταν 57% (58% στις 30.6.2016).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v