Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Μείωση κερδών λόγω απομειώσεων

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από τα 19,35 στα 19,82 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) υποχώρησαν από τα 2,41 στο 1,78 εκατ. ευρώ, λόγω και της εγγραφής έκτακτης απομείωσης 325 χιλ. ευρώ.

Νάκας: Μείωση κερδών λόγω απομειώσεων

Στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά της προηγούμενης χρονιάς, κινήθηκαν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του Μουσικού Οίκου Νάκα για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2017.

Ειδικότερα:

• Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από τα 19,35 στα 19,82 εκατ. ευρώ.

• Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) υποχώρησαν από τα 2,41 στο 1,78 εκατ. ευρώ, λόγω και της εγγραφής έκτακτης απομείωσης 325 χιλ. ευρώ (μείωση της εύλογης αξίας ακινήτων).

• Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν από το 1,065 εκατ. στα 766 χιλ. ευρώ.

• Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στις 30/6/2017 στα 17,87 εκατ. ευρώ.

• Οι θετικές ταμειακές ροές ύψους 1,459 εκατ. ευρώ χρηματοδότησαν την επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους (634 χιλ. ή 0,10 ευρώ ανά μετοχή) και κατά το υπόλοιπο ποσό περιόρισαν το ύψος του καθαρού δανεισμού του εισηγμένου Ομίλου.

Σε ότι αφορά τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση (1/7/2017 έως 30/6/2018) η διοίκηση της εισηγμένης σημειώνει: «Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής αντίληψης που μπορεί να έχει η διοίκηση μέσα σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, προβλέπεται ότι:

• Ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη της εταιρείας θα παραμείνουν σταθερά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η σύναψη συμφωνίας αποκλειστικής συνεργασίας με νέες εταιρείες ORANGE, ORTEGA, NORD, SCHLAGWERK, MEINL και ENGL.

• Αύξηση των μαθητών των ωδείων.

• Άνοδος του κύκλου εργασιών της εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τέλος, η εταιρεία προτίθεται να προβεί σε επέκταση του καταστήματος στη Λευκωσία».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v