Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαθιές ανάσες για την Επίλεκτο

Παρά τα δυσμενή αποτελέσματα της προηγούμενης δωδεκάμηνης χρήσης, υπάρχουν πέντε λόγοι για τους οποίους ο εισηγμένος όμιλος μπορεί να ελπίζει σε «καλύτερες μέρες». Η ρύθμιση δανείων, η νέα σύμβαση με τη ΔΕΗ και η μονάδα παραγωγής βιοαερίου.

Βαθιές ανάσες για την Επίλεκτο

Παρά τις διευρυμένες ζημίες στις οποίες υποχρεώθηκε ο όμιλος της Επιλέκτου κατά τη χρήση που έκλεισε στις 30 Ιουνίου του 2017, υπάρχουν πέντε παράγοντες που του επιτρέπουν να πάρει «βαθιές ανάσες» και να δρομολογήσει σχέδιο ανασύνταξης και επιστροφής στην κερδοφορία.

Σύμφωνα λοιπόν με τα οικονομικά αποτελέσματα της δωδεκάμηνης χρήσης 2016-2017:

• Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 10,7% από τα 37,7 στα 33,6 εκατ. ευρώ.

• Το EBITDA διατηρήθηκε σε θετικό έδαφος (+253 χιλ.) έναντι των +2,08 εκατ. ευρώ.

• Οι καθαρές ζημίες διαμορφώθηκαν στα 5,69 εκατ. (από -4,99 εκατ. ευρώ).

• Τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν στα 3,89 εκατ. και ο καθαρός δανεισμός έφτασε στα 64,2 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, υπάρχουν τέσσερις λόγοι που προσδίδουν αισιοδοξία για την «επόμενη μέρα» του ομίλου, αλλά και χρονικό περιθώριο προκειμένου να επιδιώξει τη μεσομακροπρόθεσμη επιστροφή του σε κερδοφόρα αποτελέσματα.

Πρώτον, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών συζητήθηκε τον Σεπτέμβριο το αίτημα αναδιάρθρωσης των δανείων του ομίλου (με τη σύμφωνη γνώμη των τραπεζών) και τώρα αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Το αίτημα περιλαμβάνει επιμήκυνση δανείων, έτσι ώστε η αποπληρωμή τους να ολοκληρωθεί το 2035, με παράλληλη περίοδο χάριτος κεφαλαίου και τόκων και νέα χρηματοδότηση.

Δεύτερον, η πρόσθετη χρηματοδότηση θα επιτρέψει στην εταιρεία τη συνολική προμήθεια πρώτων υλών (εκκοκκισμένου βάμβακος) μέσα σε διάστημα 1-2 μηνών. Αντίθετα, η αναγκαστική απόκτηση πρώτης ύλης πολλές φορές μέσα στην προηγούμενη χρήση (λόγω ελλιπούς ρευστότητας) είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του σχετικού κόστους κατά περίπου 10%.

Τρίτον, η περυσινή έλλειψη ρευστότητας υποχρέωσε την εισηγμένη σε ελεγχόμενη μείωση της παραγωγής της (στον παράγοντα αυτό αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό η υποχώρηση των πωλήσεων), γεγονός που επίσης επέδρασε ανοδικά στο κόστος (επιμερισμός σταθερών εξόδων).

Τέταρτον, τον Απρίλιο του 2017 όχι μόνο διακανονίστηκαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τη ΔΕΗ, αλλά επιπρόσθετα προέκυψε νέα σύμβαση που οδηγεί σε διαφορά κόστους και

πέμπτον, μετά από καθυστερήσεις, μέσα στο 2017 αναμένεται να ξεκινήσει -και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018 να τεθεί σε πλήρη λειτουργία- η νέα μονάδα βιοαερίου ισχύος 5,252 MW, που αναμένεται να συνεισφέρει σε ετήσια βάση έσοδα της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v