Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Εγκρίθηκε από τη ΕΓΣ η πώληση δραστηριοτήτων στην GVC Plc

Οι μέτοχοι ενέκριναν τους όρους πώλησης στην GVC Plc των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αφορούν στις ιστοσελίδες sportingbet, vistabet και bwin.

Centric: Εγκρίθηκε από τη ΕΓΣ η πώληση δραστηριοτήτων στην GVC Plc
Τους όρους πώλησης σημαντικών άυλων περιουσιακών στοιχείων θυγατρικών εταιρειών προς την GVC Plc, καθώς και την αγορά ιδίων, ενέκριναν οι μέτοχοι της Centric Συμμετοχών στη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευσή τους.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 68,68342% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, αποφάσισαν τα εξής:

1) Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται η απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 ως εξής: - Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν θα είναι έως επτά εκατομμύρια εφτακόσιες χιλιάδες (7.700.000) μετοχές, ήτοι ποσοστό 7,61% των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας.

- Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα διενεργηθούν οι αγορές δεν θα υπερβεί τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι μέχρι και 13-11-2019.

- Οι αγορές των μετοχών να διενεργηθούν με κατώτερη τιμή 0.1 ευρώ και ανώτερη το 1 ευρώ.

2) Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, οι όροι της πώλησης σημαντικών άυλων περιουσιακών στοιχείων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου προς την εταιρεία GVC Plc. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία αφορούν τις υπηρεσίες προώθησης των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ιστοσελίδες sportingbet, vistabet και bwin.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v