Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Byte Computer: Στο 27,89% αυξήθηκε το ποσοστό του Σπυριδογεώργη Βυζάντιου

Η αύξηση αυτή επήλθε μετά την εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, δυνάμει της οποίας απέκτησε στις 29 Νοεμβρίου 1.999.715 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας από τον Γεώργιο Κωνσταντόπουλο.

Byte Computer: Στο 27,89% αυξήθηκε το ποσοστό του Σπυριδογεώργη Βυζάντιου
Στο 27,893% αυξήθηκε το ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου στην Byte Computer του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, κ. Σπυριδογεώργη Βυζάντιου, από 15,25% προηγουμένως.

Η αύξηση αυτή επήλθε μετά την εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, δυνάμει της οποίας απέκτησε στις 29 Νοεμβρίου 1.999.715 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας από τον Γεώργιο Κωνσταντόπουλο.

Επίσης, συνεπεία της ως άνω μεταβιβάσεως, επήλθε μεταβολή και στο ποσοστό  δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κωνσταντόπουλου, το οποίο μειώθηκε σε 0,507% από 13,151% προηγουμένως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v