Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Νέα πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους

Αλλάζει την πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους ο Οργανισμός. Ο ΟΤΕ προτίθεται μεσοπρόθεσμα να καταβάλει μέσω συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών, τις ελεύθερες ταμειακές ροές που παράγονται κάθε χρόνο.

ΟΤΕ: Νέα πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους

Θετικό σήμα τόσο για τους μετόχους του ΟΤΕ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το ΤΑΙΠΕΔ που επιδιώκει να πωλήσει το 5%, αλλά και στην οικονομία, δίνει η απόφαση της διοίκησης του ΟTΕ να αυξήσει σημαντικά το μέρισμα που θα διανείμει φέτος.

Από τη σημερινή ανακοίνωση του ομίλου προκύπτει πως το μέρισμα, που θα ανακοινωθεί μαζί με τα ετήσια αποτελέσματα του ομίλου στις 22 Φεβρουαρίου, θα κινείται κοντά στα 170 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα ο ΟTE ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά τη συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου 2018, την Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός, «οι θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η σταδιακή βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών της, καθώς και οι σταθερές επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας υποστηρίζουν την υιοθέτηση μιας μεσοπρόθεσμης Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους.

Η Εταιρεία ορίζει την Πολιτική Αμοιβών των Μετόχων ως εξής:

«Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνουν σταθερά, η Εταιρεία προτίθεται μεσοπρόθεσμα να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, τις ελεύθερες ταμειακές ροές που παράγονται κάθε χρόνο, έχοντας ενσωματώσει τις εξαγορές φάσματος και τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Για το 2018 αλλά και μεσοπρόθεσμα, ο στόχος για τον επιμερισμό μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών βρίσκεται περίπου στο 65% και 35% αντίστοιχα.

Η εφαρμογή της πολιτικής θα ξεκινήσει από το 2018 και θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το τρέχον έτος, δηλ. το 2018, ως βάση υπολογισμού των μεγεθών που θα αποτελούν τη συνολική αμοιβή των μετόχων. Με τον ίδιο τρόπο θα εφαρμόζεται η πολιτική και για τα επόμενα χρόνια, δηλ. η βάση υπολογισμού  για τη συνολική αμοιβή των μετόχων το 2019 θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2019 κ.ο.κ.».

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και θα υλοποιείται υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Το προτεινόμενο ετήσιο μέρισμα για τη χρήση του 2017, το οποίο θα πληρωθεί το 2018, αναμένεται να ανακοινωθεί μαζί με τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου για το 2017, στις 22 Φεβρουαρίου.

Με βάση την τρέχουσα πρόβλεψη για το 2018, το εκτιμώμενο συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την Πολιτική Αμοιβών των Μετόχων θα ανέλθει περίπου σε €260 εκατ., έχοντας ενσωματώσει τις πληρωμές για εξαγορά φάσματος και τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟTE κ. Μιχάλης Τσαμάζ δήλωσε σχετικά: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια νέα πολιτική Αμοιβών προς τους μετόχους μας, μία δίκαιη και δυναμική πολιτική, που αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια στήριξή τους στο επιχειρηματικό μας μοντέλο. Η δομή της νέας πολιτικής μας προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να συνδυάσουμε την ανάγκη για ανταμοιβή των μετόχων με τη διαφύλαξη της οικονομικής μας θέσης και την αδιάκοπη συνέχιση του φιλόδοξου επενδυτικού μας πλάνου για την υποστήριξη της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας.

Η ανάπτυξη νέων δικτύων οπτικών ινών και κινητής νέας γενιάς ανοίγει τον δρόμο για το ψηφιακό μέλλον της χώρας και ενισχύει την εμπειρία των πελατών, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά για τη βιώσιμη ανάπτυξή μας στο μέλλον».

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v