Πετρόπουλος: Στα €528.000 αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη στο τρίμηνο

Τα κέρδη µετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας αυξήθηκαν επίσης κατά 55,3% και ανήλθαν σε €528.000 έναντι €340.000 στις 31.3.2017.

Πετρόπουλος: Στα €528.000 αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη στο τρίμηνο

Οι τιµολογηθείσες πωλήσεις του Οµίλου της "Πέτρος Πετρόπουλος" κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 22,3% και ανήλθαν σε €20,3εκ από €16,6εκ στις 31.3.2107, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το EBIDTA του Οµίλου αυξήθηκε κατά 14,9% και ανήλθε σε €1,331εκ έναντι €1,158εκ στις 31.3.2017.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €843.000 σηµειώνοντας αύξηση 38,9%, έναντι €607.000 το αντίστοιχο διάστηµα του 2017.

Τα κέρδη µετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας αυξήθηκαν επίσης κατά 55,3% και ανήλθαν σε €528.000 έναντι €340.000 στις 31.3.2017.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός µειώθηκε κατά 21,2% στα €18,24εκ από €23,15εκ, και ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός µειώθηκε κατά 6,2% και ανήλθε σε €9,1εκ από €9,7εκ στις 31.12.2017. Τα µετρητά και ισοδύναµα µειώθηκαν στα €9,1εκ. στις 31.3.2018 από €13,5εκ. στις 31.12.2017.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Οµίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιµα και ισοδύναµα) στις 31.3.2018 ήταν 54,3%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v