Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Στις 29 Μαΐου η αποκοπή του μερίσματος- Στις 5/6 η καταβολή

Η Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη, 29 Μαΐου 2018. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018.

Πλαίσιο: Στις 29 Μαΐου η αποκοπή του μερίσματος- Στις 5/6 η καταβολή

Η Πλαίσιο ανακοίνωσε, ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22ας Μαΐου 2018 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 1.545.296,55 ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,07 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται, ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 15% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0595 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη, 29 Μαΐου 2018. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2017) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την record date, ήτοι την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v