Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Απέκτησε ίδιες μετοχές αξίας 521 χιλ. ευρώ την Παρασκευή

Ο ΟΤΕ κατέχει πλέον 2.892.189 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,590% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

ΟΤΕ: Απέκτησε ίδιες μετοχές αξίας 521 χιλ. ευρώ την Παρασκευή

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 25/5/2018, αγόρασε μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής, 48.297 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €10,7916 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €521.203,99 σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 2.892.189 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,590% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v