Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση κεφαλαίου στις θυγατρικές Τουρκίας και Ρωσίας

Η Πλαστικά Κρήτης προχώρησε σε ΑΜΚ στην τουρκική θυγατρική Senkroma κατά 3,5 εκατ., για αποπληρωμή δανείου και επένδυση σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, και κατά 1,8 εκατ. στη ρωσική θυγατρική Global Colors που θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.

Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση κεφαλαίου στις θυγατρικές Τουρκίας και Ρωσίας

Η Πλαστικά Κρήτης ανακοίνωσε ότι προκειμένου να ενισχυθεί η κεφαλαιακή βάση των θυγατρικών της εταιριών έλαβαν χώρα οι ακόλουθες πράξεις:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στην Τουρκία SENKROMA SA κατά το ποσό των 3.499.967 €, που θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανεισμού της εταιρίας και για την πραγματοποίηση επένδυσης σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό. Μετά την αύξηση, το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής διαμορφώνεται στο 99,97 %.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της στη Ρωσία GLOBAL COLORS LLC κατά το ποσό των 1.827.411,17 €, που θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v