Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Νέο μέλος του ΔΣ ο Γεώργιος Π. Νίκας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τριετή θητεία.

Νίκας: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Νίκας ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνήλθε την 12η Ιουνίου 2018, εξέλεξε νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον κο Γεώργιο Π. Νίκα.

Ο κος Γεώργιος Π. Νίκας έχει σπουδάσει οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ. Έχει πάνω από 25 έτη εμπειρίας στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων. Εισήγαγε τις επιχειρήσεις Wendy's και Haagen Dazs στην Ελλάδα, τις οποίες και ανέπτυξε σε περισσότερες από 50 τοποθεσίες μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών. Υπήρξε μέλος της Διοίκησης του Ομίλου Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.. Το 2007 ίδρυσε τον Όμιλο ΜΕΓΑ ΓΥΡΟΣ, ο οποίος, σήμερα, αποτελεί το μεγαλύτερο παραγωγό κρέατος, στη Μεσόγειο, με εργοστάσια στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε, την ίδια ημέρα, ήτοι την 12η Ιουνίου 2018, με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 3.7.2020, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ως ακολούθως:

1)     Γεώργιος Νίκας, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

2)     Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

3)     Αλέξανδρος Βουσβούνης, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

4)     Αγγελική Οικονόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

5)     Γεώργιος Γιατράκος, Εκτελεστικό Μέλος

6)     Άρτεμις Ντούσια, Εκτελεστικό Μέλος

7)     Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

8)     Θεμιστοκλής Μακρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος

9)     Σωτήρης Σεϊμανίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10)    Νικόλαος Μαρκόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

11)    Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008 παραμένει ως είχε δυνάμει της από 3.7.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορήγησε δικαιώματα υπογραφής αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v