ΕΚ: Δικαστικό αίτημα διαχειριστικού ελέγχου της Folli Follie

Ανακοίνωση - καταπέλτης της Επ. Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία. Δεν προσκόμισε στοιχεία για τα διαθέσιμα και δεν υπάρχει διασφάλιση ότι ανατέθηκε ο έλεγχος όπως ζητούσε. Ανέκυψε θέμα και με την Επιτροπή Ελέγχου της FF. Τι προβλέπει ο νόμος.

ΕΚ: Δικαστικό αίτημα διαχειριστικού ελέγχου της Folli Follie

Με μια σκληρή ανακοίνωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβεβαιώνει όσα νωρίτερα μετέδωσε το Euro2day.gr και ζητά από δικαστήριο να διατάξει έκτακτο έλεγχο στην Folli Follie.

Όπως γνωστοποιεί η Εποπτική Αρχή, δεδομένου ότι δεν έλαβε ποτέ τα στοιχεία τα οποία ζήτησε και ειδικά αυτά που αφορούν τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ενώ ακόμα και σήμερα, εβδομάδες αφ’ ότου ανέκυψε το θέμα «δεν προκύπτει καμία διασφάλιση, παρά τις σαφείς υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ανάθεση της διενέργειας ελέγχου επί του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων», γι’ αυτό και αποφάσισε να καταθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση εκτάκτου ελέγχου.

Από τις εξελίξεις προκύπτει ότι η «καλή συνεργασία» της εισηγμένης εταιρείας με την εποπτική αρχή δεν φαίνεται να υπήρξε κατ' ουσίαν ποτέ, καθώς από τις πρώτες επαφές και αιτήματα της ΕΚ προς την εταιρεία, το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε τις προσδοκίες.

Εξελίξεις από διάφορα μέτωπα, με τελικό αποδέκτη ωστόσο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έκαναν το ποτήρι να ξεχειλίσει και οδήγησαν τις αρχές στην απόφαση για διαχειριστικό έλεγχο. Για παράδειγμα, όταν μόλις προχθές, η Διοίκηση της ΕΚ παρέλαβε επιτέλους την υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ της Folli Follie και της Ernst & Young, στελέχη της εποπτικής αρχής διατύπωσαν άμεσα επιφυλάξεις για το εάν το σχετικό κείμενο πληρούσε τις υποδείξεις που η εποπτική αρχή είχε θέσει.

Δυο ημέρες μετά, οι επιφυλάξεις επιβεβαιώθηκαν, κάτι που προκάλεσε την εντονότατη αντίδραση υψηλόβαθμων στελεχών της ΕΚ, τα οποία ουσιαστικά έλαβαν -με μεγάλη καθυστέρηση- μία σύμβαση που δεν μπορούσε να λειτουργήσει στο πλαίσιο που απαιτούσαν οι συνθήκες, αλλά και οι κανονισμοί λειτουργίας της αγοράς.

Παράλληλα, χθες (14/6), εξέπνευσε προθεσμία που είχε λάβει η Folli Follie προκειμένου να προσκομίσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία σχετικά με τα ταμειακά της διαθέσιμα. Στα μέσα του προηγούμενου μήνα, η εισηγμένη φέρεται να είχε ζητήσει παράταση από την ΕΚ για την προσκόμιση των στοιχείων αυτών. Μάλιστα, οι τότε πληροφορίες έκαναν λόγο για αίτημα παράτασης έως τις 28/5. Το αίτημα δεν είχε γίνει δεκτό από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Πιθανότατα μετά από όλα αυτά, η εποπτική αρχή απηύθυνε -ως είθισται- αίτημα ακρόασης στους επικεφαλής της Folli Follie και προφανώς, οι απαντήσεις που έλαβε επίσης δεν κρίθηκαν ως επαρκείς.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που φαίνεται πως υφίσταται πρόβλημα με τη σύνθεση της προσφάτως ανακοινωθείσας Επιτροπής Ελέγχου της Folli Follie. Ειδικότερα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο κος Δημ. Ποταμίτης, συνταξιούχος ορκωτός λογιστής και πολύ γνωστός στο χώρο, για τον οποίον ανακοινώθηκε ότι θα είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, φέρεται να μην έχει αποδεχτεί την τοποθέτησή του, ενώ μέχρι τώρα η Επιτροπή κινείται με ενέργειες των υπολοίπων δυο μελών της, δηλαδή του M. Τσιμπρή και του Ηλ. Πεντάζου.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχει … «η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών».

«Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης».

Το δικαστήριο αναθέτει τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο του άρθρου 13 του π.δ.226/1992 (ΦΕΚ 120 Α'). Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται ότι, η αμοιβή των ελεγκτών για τη διενέργεια του ελέγχου, θα καθορίζεται, μετά την ολοκλήρωσή του, από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ότι θα καταβάλλεται από την εταιρεία στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Το δικαστήριο μπορεί να επιρρίψει στον αιτούντα το σύνολο ή μέρος της αμοιβής των ελεγκτών.

Το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, ιδιαίτερα το μέγεθος της εταιρείας, τις καταγγελλόμενες πράξεις και τις αναμενόμενες ελεγκτικές εργασίες, μπορεί, αντί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, να διορίσει ως ελεγκτές λογιστές - φοροτεχνικούς α' τάξης μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση του δικαστηρίου ορίζει και την αμοιβή των ελεγκτών αυτών, η οποία καταβάλλεται από την εταιρεία στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος μετά την ολοκλήρωσή του. Το δικαστήριο μπορεί να επιρρίψει στον αιτούντα το σύνολο ή μέρος της αμοιβής των ελεγκτών. Η αμοιβή υπόκειται σε αναθεώρηση μετά τη διενέργεια του ελέγχου, με αίτηση του ελεγκτή ή του βαρυνόμενου με την καταβολή της.

Οι ελεγκτές οφείλουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να περατώσουν το έργο που τους ανατέθηκε και να υποβάλουν το πόρισμά τους στην ελεγχόμενη εταιρεία, στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και στο πρόσωπο που ζήτησε τον έλεγχο. Αν η ελεγχόμενη εταιρεία έχει μετοχές που έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο, ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, η έκθεση πρέπει να υποβάλλεται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εάν οι ελεγκτές διαπιστώνουν παραβάσεις που τιμωρούνται ποινικά, οφείλουν να υποβάλουν την έκθεσή τους και στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Το δικαστήριο μπορεί να θέσει προθεσμία για τη διενέργεια του ελέγχου, καθώς και να αντικαταστήσει τους ελεγκτές που διορίσθηκαν.

Στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων της Folli-Follie διενεργείται στο εξωτερικό, με επίκεντρο την Ασία, θεωρείται δεδομένο ότι το δικαστήριο θα αναθέσει τον έλεγχο σε μια από τις μεγάλες διεθνείς ελεγκτικές εταιρίες.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 822η / 14 Ιουνίου 2018 συνεδρίασή του αναφορικά με την εισηγμένη εταιρία Folli Follie AEBTE (FFG) και λαμβάνοντας υπόψη ότι η FFG:

α. δεν έχει έως σήμερα προσκομίσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σύνολο των στοιχείων που επανειλημμένα της έχουν ζητηθεί, ιδίως τα ταμειακά της διαθέσιμα της περιοχής Ασίας -Ειρηνικού και

β. προέβη στην υπογραφή σύμβασης ανάθεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών επί συγκεκριμένων κονδυλίων των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2017 με διεθνή ελεγκτική εταιρία, διαδικασίες που δεν συνιστούν Έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και ως εκ τούτου δεν προκύπτει καμία διασφάλιση, παρά τις σαφείς υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ανάθεση της διενέργειας ελέγχου επί του συνόλου των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων,

αποφάσισε, μεταξύ άλλων ενεργειών, να υποβάλει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση έκτακτου ελέγχου της FFG βάσει της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 40 του κ.ν.2190/1920».

Νωρίτερα το Euro2day.gr μετέδωσε τα εξής:

Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται εντός της ημέρας στην υπόθεση Folli Follie καθώς τα στοιχεία που πλέον προκύπτουν καθημερινά οδηγούν την εποπτική αρχή σε ανάληψη νέων ενεργειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Εuro2day.gr, χθες εξέπνευσε -άνευ αποτελέσματος- η προθεσμία που είχε δοθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς την εισηγμένη εταιρεία για προσκόμιση συγκεκριμένου όγκου στοιχείων και παροχής διευκρινίσεων.

Στο μεταξύ, πρόβλημα φέρεται να υφίσταται στη σύνθεση της προσφάτως ανακοινωθείσας Επιτροπής Ελέγχου της Folli Follie. Ειδικότερα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο κος Δημ. Ποταμίτης, συνταξιούχος ορκωτός λογιστής και πολύ γνωστός στο χώρο, για τον οποίον ανακοινώθηκε ότι θα είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, φέρεται να μην έχει αποδεχτεί την τοποθέτησή του, ενώ μέχρι τώρα η Επιτροπή κινείται με ενέργειες των υπολοίπων δυο μελών της, δηλαδή του M. Τσιμπρή και του Ηλ. Πεντάζου.

Πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν πως εντός των επόμενων ωρών αναμένεται ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία θα ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις και πιθανώς επόμενες δράσεις της.

Πέραν των παραπάνω, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένεται πιθανώς να ενημερώσει, σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος από την πλευρά των στελεχών της, για το κατά πόσο η σύμβαση μεταξύ Folli Follie και Ernst & Young που υπεγράφη προ διημέρου, πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που είχε θέσει η εποπτική αρχή ως προς το περιεχόμενό της.

Νομικοί κύκλοι πάντως επιμένουν πως στο σημείο αυτό, κατόπιν όλων όσων έχουν προηγηθεί και με τη μεγάλη καθυστέρηση που ήδη παρατηρείται σε όλα τα μέτωπα που σχετίζονται με την υπόθεση αυτή, η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου αρχίζει πλέον να μοιάζει ότι αποτελεί άκρως ρεαλιστικό επόμενο βήμα, αν όχι μονόδρομο.

H απόφαση για έναρξη διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου στην Folli Follie είναι εξαιρετικά πιθανή και αυτό που μένει να απαντηθεί είναι ποια αρχή θα προχωρήσει στην διαδικασία αυτή: Η ίδια η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η ΕΛΤΕ ή το Δικαστήριο. Η τελευταία επιλογή είναι ελαφρώς πιο χρονοβόρα και ως εκ τούτου ίσως να μην προτιμηθεί τελικά, δεδομένων των μεγάλων καθυστερήσεων που ήδη «μετράει» η συγκεκριμένη υπόθεση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v