Υγεία: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση του νοσοκομείου στα Τίρανα

Η American Hospital SH.A. αναλαμβάνει υποχρεώσεις του Ηygeia Hospital Tirana, συνολικού ύψους 29,5 εκατ. ευρώ. Η πώληση αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τους δείκτες ρευστότητας και δανεισμού του Υγεία.

Υγεία: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση του νοσοκομείου στα Τίρανα

Το Υγεία ανακοίνωσε ότι στις 6.7.2018 υπεγράφη συμφωνητικό Πώλησης Μετοχών (Share Purchase Agreement-SPA) με την εταιρεία «American Hospital SH.A.», που εδρεύει στα Τίρανα Αλβανίας, για την πώληση του συνολικού ποσοστού (100%) των μετοχών, που κατέχει η Εταιρεία στη θυγατρική της «Hygeia Hospital Tirana» («HHT»).

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Υγεία, ο αγοραστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις του ΗΗΤ συνολικού ύψους 29,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων συνολικού ύψους 19 εκατ. ευρώ περίπου καθώς επίσης και υποχρεώσεων προς εταιρείες του Ομίλου Υγεία συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ περίπου).

Το τίμημα της Συναλλαγής θα υπολογισθεί με τη μέθοδο συμψηφισμού καθαρών υποχρεώσεων κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και θα χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για την απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας. Αναφορικά με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Εταιρεία θα προβεί σε ανακοίνωση, για την  ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού Αλβανίας και άλλων συνήθων για αντίστοιχες συναλλαγές αιρέσεων.

Μετά τη συγκεκριμένη πράξη, ο Όμιλος Υγεία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τους δείκτες ρευστότητας και δανεισμού, τονίζεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus