Σελόντα: Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση για τις 29 Ιανουαρίου

Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 9,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , υπέβαλαν αίτημα αναβολής συζήτησης και λήψης απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την 29η Ιανουαρίου 2019, το οποίο έγινε δεκτό.

Σελόντα: Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση για τις 29 Ιανουαρίου

Στην Έκτακτης Γενικής Συνέλευση της Σελόντα για την συζήτηση και την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της από 10.12.2018 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, «Θέμα πρώτο: Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού» και «Θέμα δεύτερο: Διάφορα θέματα», παρέστησαν 12 μέτοχοι που κατέχουν 190.686.420 μετοχές, ήτοι ποσοστό 77,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 9,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , υπέβαλαν αίτημα αναβολής συζήτησης και λήψης απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την 29η Ιανουαρίου 2019, το οποίο έγινε δεκτό.

Συνεπώς, ως ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίστηκε η Τρίτη 29 Ιανουαρίου και ώρα 14.00 στην έδρα της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 56 και Δελφών, στον Δήμο Αμαρουσίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v