Την 1η Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη ΓΣ της Αιολική

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση μετατροπής της εταιρείας σε αμοιβαίο κεφάλαιο με την επωνυμία PHOENIX ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ.

Την 1η Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη ΓΣ της Αιολική

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αιολική θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, Πλ. Φιλικής Εταιρείας αρ. 14, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 14.08.2018 – 20.12.2018 και του Ισολογισμού Λήξης Εκκαθάρισης μετά των επ' αυτών εκθέσεων των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Χρήση 14.08.2018 -20.12.2018.

3. Έγκριση διαδικασιών εκκαθάρισης και πράξεων των εκκαθαριστών

4. Έγκριση της μετατροπής σε αμοιβαίο κεφάλαιο με την επωνυμία PHOENIX ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3371/2005 των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου – λόγος μετατροπής.

5. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v