ΥΠΕΝ: Εξπρές μετακομίσεις μονάδων ρεύματος στην Κρήτη

Επείγουσα ρύθμιση στη Βουλή για κατά παρέκκλιση μεταφορά μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη. Ανάγκη η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας για το 2019. Από το 2020 η διασύνδεση με την Πελοπόννησο. Μέχρι το 2021 οι πρόσθετες μονάδες στο νησί.

ΥΠΕΝ: Εξπρές μετακομίσεις μονάδων ρεύματος στην Κρήτη

Με το χαρακτήρα του επείγοντος το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην τροπολογία για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων εισάγει ρύθμιση για την επίσπευση και διευκόλυνση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς στην Κρήτη.

Όπως σημειώνεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση «σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της νήσου Κρήτης για το τρέχον έτος 2019, μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσής της με την Πελοπόννησο, η οποία πρόκειται να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού από την 1η Ιανουαρίου του 2020».

Πιο συγκεκριμένα με άρθρο της τροπολογίας ορίζεται ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η ΔΕΗ δύναται να μεταφέρει, να εγκαθιστά και να λειτουργεί μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και με βάση σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ, σε υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής της, εγκατεστημένους στη νήσο Κρήτη, προκειμένου να διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια του νησιού και να καλύπτονται έκτακτες ανάγκες.

Κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων διατάξεων, για εργασίες αποξήλωσης και εγκατάστασης των μεταφερόμενων μονάδων και του βοηθητικού εξοπλισμού αυτών, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια. «Οι μονάδες θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες με την έναρξη εγκατάστασης τους».

Επιπλέον ορίζεται ότι με την παρούσα ρύθμιση χορηγείται άδεια εγκατάστασης και προσωρινής λειτουργίας διάρκειας έως δύο χρόνια στους σταθμούς στους οποίους θα εγκατασταθούν οι μονάδες.

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v