Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

Eurobank: «Προίκα» 10ετούς διαχείρισης στην FPS

Πριν την πώληση τουλάχιστον του 70% της FPS, η τελευταία θα υπογράψει 10ετή σύμβαση διαχείρισης με τη Eurobank. Γιατί προστίθενται ενήμερα δάνεια ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ στην περίμετρο του project Cairo.

Eurobank: «Προίκα» 10ετούς διαχείρισης στην FPS

Με «προίκα» 10ετή σύμβαση διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) της Eurobank θα πωληθεί τουλάχιστον το 70% της FPS, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το process letter και την ενημέρωση των επενδυτών, που πέρασαν στη β' φάση του project Pillar.

Όπως έγραψε το Euro2day.gr, στην τελική φάση του διαγωνισμού τιτλοποίησης «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, οφειλόμενου κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ (project Pillar), πέρασαν επτά επενδυτές, εκ των οποίων οι πέντε δήλωσαν ότι θα διεκδικήσουν το παραπάνω χαρτοφυλάκιο, συνδυαστικά με την απόκτηση της FPS και τη δεύτερη τιτλοποίηση (project Cairo), η οποία αφορά σε καταγγελμένα δάνεια 7 δισ. και ενήμερα 0,5 δισ. ευρώ.

To Virtual Data Room (VDR) για το project Pillar άνοιξε την περασμένη Παρασκευή και οι δεσμευτικές αναμένεται να κατατεθούν στο τέλος Απριλίου. Αν προτιμητέος αναδειχθεί επενδυτής που δεν ενδιαφέρεται για το project Cairo και την απόκτηση της FPS, ο διαγωνισμός θα αποσυνδεθεί από τους άλλους δύο.

Ο επενδυτής θα αγοράσει τις ομολογίες ενδιάμεσης διαβάθμισης της τιτλοποίησης και θα αναθέσει σε τρίτο τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών, οφειλόμενου κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ.

Στην περίπτωση, όμως, που προτιμητέος επενδυτής αναδειχθεί ένας από τους πέντε (Cerberus, Lone Star, PIMCO, Fortress, Elliott), που δήλωσαν ενδιαφέρον για τη δεύτερη τιτλοποίηση (project Cairo), όπως και την πώληση της FPS, τότε το project Pillar γίνεται πρώτο μέρος ενός σπονδυλωτού deal. Το πλάνο της τράπεζας πάντως προβλέπει ότι και στις δύο περιπτώσεις η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο.

Γιατί προστίθενται ενήμερα δάνεια στο project Cairo

Το project Cairo αποτελεί το πιο μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα τιτλοποίησης, που έχει αναληφθεί ως τώρα στην Ελλάδα. Η Eurobank προτίθεται να κρατήσει τις ομολογίες πρώτης διαβάθμισης και να πωλήσει στους επενδυτές «φέτα» (σ.σ. περίπου 30%) από τους τίτλους ενδιάμεσης διαβάθμισης. Οι υπόλοιπες ομολογίες ενδιάμεσης διαβάθμισης θα αποδοθούν δωρεάν στους μετόχους της Eurobank.

Για να λάβει η έκδοση αποδεκτή διαβάθμιση και να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών, η Eurobank ανακοίνωσε προχθές ότι η περίμετρος θα διευρυνθεί με την προσθήκη στο κάλυμμα της έκδοσης ενήμερων δανείων ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ.

Η FPS θα πωληθεί στον ίδιο επενδυτή που θα πάρει περίπου το 30% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) της τιτλοποίησης. Με την αγορά της FPS, ο επενδυτής θα αναλάβει για 10 χρόνια τη διαχείριση των NPEs που διαθέτει στην Ελλάδα ο όμιλος Eurobank. Το business plan της FPS θα δοθεί στους επενδυτές στα τέλη του τρέχοντος μήνα.

Θα έχει προηγηθεί η υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Eurobank και FPS καθώς και η μεταφορά μέρους του προσωπικού της εσωτερικής διεύθυνσης διαχείρισης NPEs (Troubled Assets Group - TAG) της τράπεζας στην FPS. Η Eurobank εκτιμά ότι από την πώληση της FPS θα εισπράξει περίπου 300 εκατ. ευρώ, τα οποία θα ενισχύσουν την προσπάθεια εξυγίανσης του ισολογισμού της με μείωση των «κόκκινων» δανείων στα 6,6 δισ. ευρώ στο τέλος της χρονιάς.

Αν πωληθεί ικανός αριθμός ομολογιών ενδιάμεσου ρίσκου (mezzanine note) στις δύο τιτλοποιήσεις και πληρούνται κάποιες άλλες εποπτικές απαιτήσεις, η στάθμιση των senior note τίτλων, που θα διακρατήσει ο όμιλος Eurobank, στο σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό θα είναι πολύ μικρή. Έτσι, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά του θα μειωθούν κατά περίπου 9 δισ. ευρώ, ενώ θα επέλθει και οργανική μείωση των NPEs κατά 1,1 δισ. ευρώ μέσα στη φετινή χρονιά.

Η διαδικασία για την πώληση περίπου του 30% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης μαζί με τουλάχιστον το 70% της FPS αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο.

Χρήστος Κίτσιος kitsios@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus