Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Axon Συμμετοχών

Νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος-Μάριος.

Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Axon Συμμετοχών

Η ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό και στις Αρχές ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 27/03/2019 αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α) Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από 15/11/2018 ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κου Λεοντίου Κωνσταντίνου του Δημητρίου, εξέλεξε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κο Χρυσικόπουλο Κωνσταντίνο-Μάριο του Σπυρίδωνος.

Β) Προχώρησε στην ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Σταματάκη Βασιλική του Νικολάου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος-Εκτελεστικό μέλος
Λιακουνάκος Θωμάς του Νικολάου - Μη εκτελεστικό μέλος
Μαρίνα Βασιλείου του Ιωάννη-Μέλος μη Εκτελεστικό
Μπούμης Ανδρέας του Χαραλάμπους - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος-Μάριος του Σπυρίδωνος-Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την νέα του σύνθεση, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20/10/2017 και του Αρθρου 14 του Καταστατικού, θα διοικεί την εταιρία μέχρι την 07/09/2019.

Γ) Προχώρησε στην ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:

Κος Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος-Μάριος του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. , Πρόεδρος της Επιτροπής .
Κος Μπούμης Ανδρέας του Χαραλάμπους , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος , Μέλος της Επιτροπής.
Κος Θωμάς Λιακουνάκος του Νικολάου , μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,Μέλος της Επιτροπής.

Η θητεία της νέας επιτροπής Ελέγχου εξακολουθεί να είναι διετής, ήτοι έως την 7η Σεπτεμβρίου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v