Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επίλεκτος: Δεκτή η συμφωνία εξυγίανσης με τις τράπεζες από το Εφετείο

Η Διοίκηση, μετά την δικαστική επικύρωση της συμφωνίας, αναμένει την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών καθαρογραφής και θεώρησης της απόφασης, ούτως ώστε να λάβει ασφαλή γνώση του πλήρους περιεχομένου, των παραδοχών και των αιτιολογιών της.

Επίλεκτος: Δεκτή η συμφωνία εξυγίανσης με τις τράπεζες από το Εφετείο

Η Επίλεκτος -όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση-πληροφορήθηκε την έκδοση της υπ΄ αριθμ.1185/2019 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση της εταιρείας και επικυρώνεται η από 16.06.2017 συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ της Επιχείρησης και των πιστωτριών της Τραπεζών.

Η Διοίκηση, μετά την δικαστική επικύρωση της συμφωνίας, αναμένει την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών καθαρογραφής και θεώρησης της παραπάνω απόφασης, ούτως ώστε να λάβει ασφαλή γνώση του πλήρους περιεχομένου, των παραδοχών και των αιτιολογιών της και να μπορέσει να προβεί σε εκτίμηση των επιδράσεων αυτής στην διάρθρωση και στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και κατ΄ επέκταση του ομίλου.

Η Διοίκηση αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την αξιολόγηση όλων των σημείων της συμφωνίας με νέα ανακοίνωση θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v