Πιστωτικά θετική η έκδοση καλυμμένων ομολόγων από την Alpha Bank Romania

Διαφοροποιεί τη βάση χρηματοδότησης της τράπεζας και μειώνει την εξάρτηση από τη μητρική Alpha Bank, σχολιάζει η Moody's. Η κίνηση ανοίγει πιθανά τον δρόμο και σε άλλες τράπεζες της χώρας.

Πιστωτικά θετική η έκδοση καλυμμένων ομολόγων από την Alpha Bank Romania

Πιστωτικά θετική κρίνει η Moody’s την απόφαση της Αlpha Βank Romania να προχωρήσει πρόγραμμα έκδοσης καλυμμένων ομολόγων ύψους 1 δισ. ευρώ. Όπως έγινε γνωστό, οι συγκεκριμένοι τίτλοι θα έχουν πλήρη κάλυψη από την τράπεζα και έχουν εξασφαλίσεις στεγαστικών δανείων στη χώρα. Η τράπεζα αναμένεται να ολοκληρώσει την πρώτη έκδοση, 200 εκατ. ευρώ, ως τα τέλη του β' τριμήνου.

Σύμφωνα με τον οίκο, το γεγονός είναι θετικό γιατί διαφοροποιεί τη βάση χρηματοδότησης της τράπεζας και μειώνει την εξάρτηση από τη μητρική Αlpha Βank. Παράλληλα περιορίζει την απόκλιση στην ωρίμανση σε ό,τι αφορά το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις σε ευρώ και περιορίζει το κόστος χρηματοδότησης.

Η κίνηση ανοίγει πιθανά τον δρόμο και σε άλλες τράπεζες της χώρας, οι οποίες σήμερα χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από τις καταθέσεις, οι οποίες και αποτελούν το 73% της μη μετοχικής χρηματοδότησης (Σεπτέμβριος 2018).

Η χρηματοδότηση της ρουμανικής τράπεζας από την ελληνική μητρική αντιστοιχεί στο 26% του συνόλου του ενεργητικού, με βάση στοιχεία τέλους 2017, χαμηλότερα από το 35% στα τέλη του 2016. Ωστόσο παραμένει από τις υψηλότερες μεταξύ των εταιρειών του κλάδου στη χώρα.

Τα καλυμμένα ομόλογα θα έχουν ωρίμανση 5 ετών. Σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία, οι εκδόσεις καλυμμένων ομολόγων περιορίζονται στο 8% του συνολικού ενεργητικού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v