Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της Κλουκίνας-Λάππας

Ανακοινώθηκε η σύνδεση του νέου διοικητικού συμβουλίου της Κλουκίνας-Λάππας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της Κλουκίνας-Λάππας

Σύμφωνα με το από 23/04/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Κλουκίνας-Λάππας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Ιωάννη Λάππας του Ηλία, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2) Λουκάς Σπεντζάρης του Αβραάμ, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
3) Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, Εκτελεστικό, Μη Ανεξάρτητο Μέλος,
4) Μαίρη Λάππα του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό, Μη Ανεξάρτητο Μέλος,
5) Αβραάμ Σπεντζάρης του Λουκά, Μη Εκτελεστικό, Μη Ανεξάρτητο Μέλος,
6)  Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος,
7) Αθανάσιος Φυλακτός του Νεάρχου, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος.

Σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :

α) Την εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ.  Ιωάννης Λάππας του Ηλία και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ.  Λουκάς Σπεντζάρης του Αβραάμ από κοινού ή μεμονωμένα.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής στους:

Iωάννη Λάππα του Ηλία, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και
Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρίας και μία από τις δύο (2) υπογραφές, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v