Autohellas: Στις 15 Μαϊου η ΓΣ για split μετοχών

Οι μέτοχοι της Autohellas καλούνται να αποφασίσουν για μείωση της ονομαστικής αξίας μετοχών με διάσπαση μετοχών καθώς και για την απόσχιση του κλάδου «Εισαγωγής και Εμπορίας Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών SEAT».

Autohellas: Στις 15 Μαϊου η ΓΣ για split μετοχών

To split μετοχών, η διάθεση ετήσιων κερδών καθώς και η απόσχιση του κλάδου εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων και ανταλλακτικών SEAT με σύσταση νέας εταιρείας, είναι ορισμένα από τα θέματα επί των οποίων καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Autohellas, στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα θέματα ημερησίας διατάξεως είναι τα εξής: 

 1. Υποβολή προς  έγκριση ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2018, μετά της ενιαίας ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και έγκριση αυτών.
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2018.
 3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 4. Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.
 5. Έγκριση παροχής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019.
 6. Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών με διάσπαση μετοχών (split) και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.
 7. (α) Έγκριση της απόσχισης κλάδου «Εισαγωγής και Εμπορίας Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών SEAT» της Εταιρείας με σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920, 4548/2018 και 1297/1972, ως ισχύουν, με ημερομηνία λογιστικής κατάστασης 31.12.2018 και έγκριση των όρων απόσχισης κλάδου και του καταστατικού της συνιστώμενης εταιρείας. (β) Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απόσχισης του κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας.
 8. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του και την εναρμόνιση του με το Ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1 έως και 20.
 9. Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση της από 11.09.2018 εκλογής του κυρίου Μαρίνου Γιαννόπουλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
 10. Επικύρωση/Έγκριση της από 19.12.2018 εκλογής του κυρίου Μαρίνου Γιαννόπουλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
 11. Ενημέρωση από την Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.
 12. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.
 13.  Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση των εταιρειών «AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΛΤΡΕΚΚΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», «AUTOTECHNICA SERBIA DOO», «AUTOTECHNICA MONTENEGRO DOO», «AUTOTECHNICA FLEET SERVICES LLC», «ANTERRA DOO», «AUTOTECHNICA LTD», «AUTOTECHNICA (CYPRUS) LIMITED», «AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L.»


Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαρτίας και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 22 Μαΐου 2019. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v