Μυλωνάς: Γιατί θα πετύχουμε τους στόχους μας

Τα ισχυρά πλεονεκτήματα της Εθνικής και οι επερχόμενες ριζικές αλλαγές σε δίκτυο, προσωπικό και φιλοσοφία. Με μεγαλύτερο «κούρεμα» οι ρυθμίσεις προβληματικών στεγαστικών. Πόσα σημεία εξυπηρέτησης θα κλείσουν ως τον Ιούλιο. Τι θα γίνει με ΛΕΠΕΤΕ και Εθνική Ασφαλιστική.

Μυλωνάς: Γιατί θα πετύχουμε τους στόχους μας

Τους λόγους για τους οποίους η Εθνική Τράπεζα θα πετύχει τους στόχους του πλάνου μετασχηματισμού της, μετατρεπόμενη στην πρώτη επιλογή των πελατών και σε ένα πιο αποτελεσματικό για τους μετόχους της πιστωτικό ίδρυμα, ανέλυσε ο διευθύνων σύμβουλός της Παύλος Μυλωνάς.

Μία ημέρα μετά τη λεπτομερή παρουσίαση του πλάνου μετασχηματισμού ενώπιον εκπροσώπων περίπου 200 επενδυτικών κεφαλαίων και μιλώντας σε εκπροσώπους των ΜΜΕ στην Αθήνα, ο CEO της Εθνικής παραδέχτηκε ότι πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο, τονίζοντας όμως ότι είναι ρεαλιστικό. Οι συνθήκες που επικρατούν σε οικονομία και την Εθνική συντείνουν, κατά τον ίδιο, στην επιτυχία του εγχειρήματος.

Τα ισχυρά πλεονεκτήματα της Εθνικής

Η ανάκαμψη της οικονομίας σε συνδυασμό με το ότι η Εθνική διαθέτει ισχυρά πλεονεκτήματα όπως η υψηλή καταθετική της βάση, η πλεονάζουσα ρευστότητα, οι υψηλές προβλέψεις για NPEs και κυρίως η αξιοπιστία της στο εγχώριο κοινό, αποτελούν μαζί με την αλλαγή του management team τα όπλα για την επιτυχία του μετασχηματισμού.

Η τράπεζα καλείται να αξιοποιήσει την αύξηση της ζήτησης κυρίως για εταιρικές χορηγήσεις, να αναπτύξει σταυροειδείς πωλήσεις επί της καταθετικής βάσης των 5 εκατ. πελατών και να μειώσει τα λειτουργικά της κόστη. Στην ανάγκη μείωσης του κόστους ο Π. Μυλωνάς έκανε ειδική αναφορά, τονίζοντας ότι αποτελεί πρόβλημα που έρχεται από παλιά, με την Εθνική να έχει δείκτη κόστους προς έσοδα σημαντικά υψηλότερο από τον ανταγωνισμό.

Η αύξηση των εσόδων από τόκους και προμήθειες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η μείωση των λειτουργικών εξόδων, λόγω περικοπής δικτύου και προσωπικού θα οδηγήσουν σε βάθος τετραετίας (σ.σ. τέλος 2022) το δείκτη εξόδων προς έσοδα στο 45%.

Αν ο παραπάνω στόχος επιτευχθεί και η Εθνική συρρικνώσει τα NPEs στο 5% των συνολικών χορηγήσεων ως το τέλος του 2022, μειώνοντας δραστικά τις προβλέψεις, θα επιτύχει απόδοση ιδίων κεφαλαίων 5% το 2020 και 11% το 2022, ενώ για την επιθετική μείωση των NPEs δεν θα χρειαστεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ανάγκη ριζικής αλλαγής

Για να τα πετύχει όλα αυτά, θα πρέπει η Εθνική να αλλάξει ριζικά. Το στίγμα των αλλαγών το έδωσε ο κ. Μυλωνάς σημειώνοντας πως «οι πελάτες μας μάς εμπιστεύονται αλλά τους... βγάζουμε την πίστη. Χρειαζόμαστε μοντέρνο προσωπικό, τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία και συστήματα αξιολόγησης. Θυμίζουμε Δημόσιο και αυτό πρέπει να αλλάξει».

Όσον αφορά την αύξηση των οργανικών επιδόσεων, η διοίκηση του ομίλου στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο ρεαλιστικό είναι το πλάνο, σημειώνοντας πως η αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες θα έρθει κυρίως από την αύξηση των εταιρικών χορηγήσεων, που προβλέπεται να αποτελέσουν το 75% των νέων δανείων της τετραετίας 2019-2022.

Η νέα παραγωγή θα βελτιώσει σταδιακά την απόδοση του χαρτοφυλακίου και θα υποκαταστήσει τα δάνεια που θα εξοφληθούν ή θα πωληθούν (NPEs ονομαστικής αξίας περίπου 7 δισ. ευρώ). Από τις ανακτήσεις λόγω ρυθμίσεων και οριστικών διευθετήσεων εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν γύρω στα 5 δισ. στην τετραετία.
Η προσοχή της Εθνικής εστιάζεται στις αναδιαρθρώσεις προβληματικών στεγαστικών δανείων, που αποτελούν το 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου των NPEs.

Μεγαλύτερο κούρεμα στα «κόκκινα» στεγαστικά

Με τον νέο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη βελτίωση των συνθηκών στην οικονομία και την επικείμενη επιστροφή της Εθνικής σε τυποποιημένη μέθοδο υπολογισμού του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού της, δημιουργούνται σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά συνθήκες για επιθετικότερες και αποτελεσματικότερες αναδιαρθρώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα επεξεργάζεται ήδη τη βελτίωση υφιστάμενων προγραμμάτων ρύθμισης προβληματικών στεγαστικών, όπως το πρόγραμμα "split-and-freeze", το οποίο λανσαρίστηκε προ διετίας και προβλέπει, υπό προϋποθέσεις, μερική διαγραφή απαιτήσεων της τράπεζας, εφόσον το ανεξόφλητο υπόλοιπο του μη εξυπηρετούμενου δανείου ξεπερνά την τρέχουσα αξία του ενεχυριασμένου ακινήτου.

Η Εθνική προτίθεται να αυξήσει το ποσοστό της μερικής διαγραφής, αποσυνδέοντάς το από την τρέχουσα αξία του ακινήτου. Να προσφέρει, δηλαδή, στον «κόκκινο» δανειολήπτη το κίνητρο να εξυπηρετεί ένα δάνειο μικρότερης αξίας από την αξία του ακινήτου και σε μεγαλύτερη διάρκεια (επιμήκυνση με μείωση της μηνιαίας δόσης).

Σε ερώτηση του Euro2day.gr για το αν η Εθνική διαθέτει συσσωρευμένες προβλέψεις προκειμένου να «χρηματοδοτήσει» την παραπάνω κίνηση χωρίς συνέπειες στον ισολογισμό της, ο κ. Μυλωνάς υπενθύμισε ότι το απόθεμα των προβληματικών στεγαστικών δανείων διαθέτει δείκτη κάλυψης από προβλέψεις 42% και ως εκ τούτου η τράπεζα έχει περιθώρια να προσφέρει υψηλότερο «κούρεμα» στους δανειολήπτες που πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος.

Για την τράπεζα η ανάκτηση δανείων με υψηλότερο κούρεμα είναι πιο συμφέρουσα επιλογή, κατά τον CEO, από το να πωληθούν τα εν λόγω δάνεια. Η πώληση θα διενεργηθεί πιθανότατα σε τιμή χαμηλότερη του 65% της ονομαστικής αξίας του δανείου.

Γίνεται αντιληπτό ότι προτεραιότητα για την Εθνική είναι η μείωση των NPEs μέσω οργανικών δράσεων χωρίς μάλιστα να προσφύγει σε ανάθεση διαχείρισης σε εξειδικευμένη πλατφόρμα καθώς κάτι τέτοιο θα αναστατώσει το προσωπικό και θα χαθεί χρόνος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η διοίκησή της.

Όπως σημειώθηκε, ο στόχος μείωσης των κόκκινων δανείων της Εθνικής Τράπεζας κατά 14,3 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2022 είναι εφικτός, χωρίς καν να έχουν ληφθεί υπόψη τα δύο σχέδια της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

«Λουκέτο» σε 130 σημεία εξυπηρέτησης ως τον Ιούλιο

Όσον αφορά στις περικοπές δικτύου και προσωπικού, η διοίκηση ανέφερε πως μέχρι το τέλος Μαρτίου έκλεισαν 65 σημεία εξυπηρέτησης και μέχρι αρχές Ιουλίου θα κλείσουν άλλα τόσα, ώστε στα μέσα καλοκαιριού η τράπεζα να διαθέτει 390 καταστήματα και 420 σημεία εξυπηρέτησης στην Ελλάδα. 'Εχουν ληφθεί πρόνοιες με βάση χιλιομετρικές αποστάσεις αλλά και ειδικές γεωγραφικές συνθήκες (π.χ. νησιά), ώστε το δίκτυο να συνεχίσει να καλύπτει το σύνολο της πελατειακής βάσης της Εθνικής.

Δεν έχει βρεθεί λύση για ΛΕΠΕΤΕ

Σε σχέση με τον ΛΕΠΕΤΕ, ο κ. Μυλωνάς τόνισε πως πρέπει να επέλθει αμοιβαία αποδεκτή λύση, από συνταξιούχους, Εθνική και κυβέρνηση, η οποία προς το παρόν δεν διαφαίνεται, λόγω των υψηλών απαιτήσεων από πλευράς συνταξιούχων.

«Οι συνταξιούχοι της Εθνικής πρέπει να αποδεχθούν ότι δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν σύνταξη τέσσερις φορές υψηλότερη από το μέσο Έλληνα» ανέφερε ο κ. Μυλωνάς. Η κυβέρνηση από την πλευρά της καλείται να αποδεχθεί την ένταξη των δικαιούχων του ΛΕΠΕΤΕ στον δημόσιο φορέα επικούρησης καθώς σύντομα η Εθνική δεν θα καταβάλει εισφορές για όσους εισήλθαν στην επικούρηση πριν το 2005.

Σημείωσε ότι η Εθνική προτίθεται να καταβάλει ετήσια συνεισφορά 35 εκατ., ώστε οι συνταξιούχοι της να συνεχίσουν να λαμβάνουν μια επικουρική σύνταξη, που θα είναι μεγαλύτερη από αυτή του δημοσίου, μακριά όμως από τα τωρινά πολύ υψηλά επίπεδα.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι μικρής έντασης επεισόδιο σημειώθηκε μετά το τέλος της συνέντευξής Τύπου, όταν ομάδα συνταξιούχων επιχείρησε να κινηθεί κατά του Π. Μυλωνά.

Δεν υπάρχει – ακόμη- σοβαρός ενδιαφερόμενος για Εθνική Ασφαλιστική

Τέλος, αναφορικά με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, αφού υπενθύμισε πως η Εθνική έχει εξασφαλίσει παράταση από την DG Comp έως το τέλος του 2020, επισήμανε ότι βασική επιδίωξη της τράπεζας είναι η εξεύρεση στρατηγικού αγοραστή. Δηλαδή, ασφαλιστικής εταιρείας που θα αποκτήσει το 80% και θα αποτελέσει τον συνεταίρο της Εθνικής στις τραπεζοασφαλιστικές εργασίες.

Υπενθύμισε ότι η αρχική σκέψη προέβλεπε να ξεκινήσει η διαδικασία μετά τις εκλογές, για να μην πληγεί η διαδικασία από την αβεβαιότητα, κίνδυνος που προς το παρόν δεν διαφαίνεται. Έτσι, το premarketing έχει ήδη ξεκινήσει και οι αποφάσεις για το timing της διαδικασίας θα ληφθούν μετά την ύπαρξη ή μη αξιόπιστου ενδιαφέροντος. Προς το παρόν, σημείωσε ο κ. Μυλωνάς, δεν υπάρχει προσέγγιση από κανένα σοβαρό επενδυτή.

Σημειώνεται ότι η DG Comp ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης υλοποίησης της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής και επομένως της καθυστέρησης στην αποπληρωμή κρατικής βοήθειας, απαίτησε να αυξηθεί το ελάχιστο προς πώληση ποσοστό της ασφαλιστικής από 75% σε 80%.

«Ήταν το ελάχιστο πέναλτι που μπορούσαμε να υποστούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Π. Μυλωνάς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v