Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δικαστικό «όχι» σε επιστροφή Κ. Δομαζάκη στη διοίκηση της Creta Farms

Δεν δόθηκε η προσωρινή διαταγή που ζήτησε ώστε να επανέλθει στο Δ.Σ. ως εκτελεστικό μέλος και CEO. Γενική Συνέλευση με «καυτά» θέματα μεταξύ των οποίων και η υποβολή καταγγελίας προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Δικαστικό «όχι» σε επιστροφή Κ. Δομαζάκη στη διοίκηση της Creta Farms

Απερρίφθη χθες από το δικαστήριο η προσωρινή διαταγή που ζήτησε ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης, προκειμένου να επανέλθει ως εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος της Creta Farms.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επί της οποίας ζητήθηκε η προσωρινή διαταγή θα εκδικαστεί τον Οκτώβριο.

Υπενθυμίζεται ότι στη σκιά της γνωστής υπόθεσης με τη χρηματοδότηση της εταιρείας στην οποία υποστηρίζει ότι προχώρησε ο Κ. Δομαζάκης τη διετία 2005-2006, το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε να τον τοποθετήσει ως μη εκτελεστικό μέλος.

Η συνεδρίαση έγινε στις 06-05-2019 στην έδρα της εταιρείας και αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου ως κάτωθι:

1. Εμμανουήλ Δομαζάκις του Στυλιανού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

2. Πέτρος Παπαδάκης του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

3. Κωνσταντίνος Δομαζάκης του Στυλιανού, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

4. Χρήστος Τσάλλης του Ηρακλέους, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

5. Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης του Γεωργίου, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

6. Μαραβελάκης Πέτρος του Ευάγγελου, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

7. Εμμανουήλ Μαργωμένος του Γεωργίου, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε επίσης να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση οριστικοποίηση του πορίσματος του ελεγκτικού οίκου αναφορικά με τον διενεργούμενο ειδικό έλεγχο.

Creta Farms: Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουνίου -Τα θέματα

Το διοικητικό συμβούλιο της Creta Farms ανακοίνωσε ότι κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 6ης Μαΐου 2019 και κατόπιν της από 19/4/2019 που επεδόθη στις 25/04/2019 αίτησης του μετόχου Κωνσταντίνου Δομαζάκη του Στυλιανού καλεί τους Μετόχους της εισηγμένης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 7η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ., στο οίκημα των γραφείων της έδρας της Εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία από την ημερομηνία εκλογής αυτού, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 2: Ορισμός Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3: Ανάκληση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και εκλογή κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017, μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση συναφθείσας σύμβασης με την εταιρεία «NOVAPLOT ENTERPRISES LTD» για παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης σημάτων και ευρεσιτεχνιών.

ΘΕΜΑ 5: Αξιολόγηση της αποδοτικότητας της συνεργασίας και των εν γένει δοσοληψιών της εταιρείας με την εταιρεία «NOVAPLOT ENTERPRISES LTD» κατά τη χρονική περίοδο 2015-2017. Λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 6: Εξουσιοδότηση για την υποβολή καταγγελίας προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την άσκηση αγωγής κατά ανταγωνιστριών εταιρειών για αθέμιτες ανταγωνιστικές πρακτικές.

ΘΕΜΑ 7: Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ακόλουθων έργων της εταιρείας: α) «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κατά το έτος 2011» με κωδικό έργου 71001080 και β) «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κατά τα έτη 2013-2014» με κωδικό έργου 71001280.

ΘΕΜΑ 8: Ενημέρωση σχετικώς με τους προμηθευτές της εταιρείας εταιρείες «K. MEDIA ΙΚΕ», «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε», «METALO LTD», «FOOD PROCESSING ENGINEERING SYSTEMS LIMITED».

ΘΕΜΑ 9: Συζήτηση επί της χρηματοδότησης ποσού 11.651.814,33 Ευρώ που υποστηρίζει ο μέτοχος της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, ότι παρέσχε προς την εταιρεία κατά τη χρονική περίοδο 2005- 2006.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται κατ’ άρθρο 130 παρ. 2:

Σε επαναληπτική γενική συνέλευση την 26η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., στον ίδιο τόπο και στην οποία δικαιούνται κατ’ άρθρο 124 παρ. 6 σε συν. με άρθρο 130 παρ.2 να συμμετέχουν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείτο της πρώτης συνεδρίασης, κατά την οποία δεν επιτεύχθηκε απαρτία, ήτοι της 2ας Ιουνίου 2019.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v