Ευρωπαϊκή Πίστη: Στις 29/5 η αποκοπή μερίσματος €0,13

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Στις 29/5 η αποκοπή μερίσματος €0,13

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ανακοινώνει ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2019, το μέρισμα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε 0,13 ευρώ ανά μετοχή.

Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% (0,013 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,117 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 (αποκοπή Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v