Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση για τις 12 Ιουλίου

Στην συνέλευση σήμερα 28.6.2019 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι είναι κύριοι 5.183.720 κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 11.125.110 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 46,585%.

Ευρωσύμβουλοι: Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση για τις 12 Ιουλίου

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συγκλήθηκε για σήμερα 28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Αντώνη Τρίτση 21, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση, συνεδρίασε, πλην όμως ο Πρόεδρος της Γ.Σ. μετά από αίτημα της μετόχου WW Investments LLC η οποία διατηρεί ποσοστό συμμετοχής 21,220% στο μετοχικό κεφάλαιο (ήτοι άνω του 1/20 που απαιτεί το Καταστατικό), ανέβαλε την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και όρισε σύμφωνα με το αίτημα της αιτούσας μετόχου, ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 στις 12:00 (μεσημβρινή) στα γραφεία της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 στην Πυλαία.

Η εξ αναβολής γενική συνέλευση της 12.7.2019 θα αποτελέσει συνέχιση της προηγούμενης συνεδρίασης της 28.6.2019 και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, ενώ σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού και του ν.4548/2018. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 124 του ν.4548/2018 για την εξ αναβολής συνεδρίαση της Γ.Σ. και το δικαίωμα συμμετοχής των κ.κ. μετόχων σε αυτή, ισχύει η ημερομηνία καταγραφής (record date) που ίσχυε για την αρχική Γ.Σ., ήτοι η 23.6.2019.

Στην συνέλευση σήμερα 28.6.2019 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι είναι κύριοι 5.183.720 κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 11.125.110 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 46,585%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v