Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Σε σώμα συγκροτήθηκε το ΔΣ της Revoil.

Revoil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει ότι, μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 28/6/2019, ακολούθησε την ίδια ημέρα συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ευάγγελος Ρούσσος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. - εκτελεστικό μέλος,

2. Ιωάννης Ρούσσος του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

3. Γεώργιος Ρούσσος του Ευαγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος,

4. Γεώργιος Βακόνδιος του Αντωνίου – μη εκτελεστικό μέλος,

5. Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος του Πολυχρόνη - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. Δημοσθένης Κονάρης του Γεωργίου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

7. Κωνσταντίνος Καρράς του Τζώρτζη - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v