Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Σήμερα το νέο πρόγραμμα εθελουσίας

Στόχος να τρέχει παράλληλα με την περίοδο κατά την οποία οι εργαζόμενοι της RBU καλούνται να αποδεχθούν τη μεταφορά τους στη νέα μεικτή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Πειραιώς: Σήμερα το νέο πρόγραμμα εθελουσίας

Σήμερα αναμένεται να κοινοποιηθεί στους εργαζόμενους της Πειραιώς το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, με στόχο η περίοδος αποδοχής να τρέξει παράλληλα με την πρόταση μεταφοράς του προσωπικού της RBU στη νέα μεικτή θυγατρική εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια. 

Η Πειραιώς θα προχωρήσει στην απόσχιση και εισφορά της εσωτερικής διεύθυνσης διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (Recovery Banking Unit - RBU), σε μια νέα θυγατρική, που θα αδειοδοτηθεί από την ΤτΕ για διαχείριση απαιτήσεων.

Η τελευταία θα υπογράψει με την Πειραιώς 10ετή σύμβαση διαχείρισης και εν συνεχεία η Intrum θα αγοράσει το 80% της εταιρείας, έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος 328 εκατ. ευρώ. 

Το παραπάνω πλάνο προβλέπει τη μεταφορά του συνόλου των εργαζομένων σήμερα στην RBU στη νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από πιστώσεις και δάνεια. Η αγορά εικάζει ότι θα δοθούν κίνητρα στους εργαζόμενους που θα αποδεχθούν προαιρετικά τη μεταφορά τους στη νέα εταιρεία, η οποία θα ελέγχεται κατά 80% από την Intrum και δεν θα ενοποιείται από την Πειραιώς. 

Όπως διαβεβαίωσε η διοίκηση της Πειραιώς, οι εργαζόμενοι που θα θελήσουν να μεταφερθούν στη νέα εταιρεία, θα διατηρήσουν όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, όπως ακριβώς συμφώνησε η τράπεζα με την ηγεσία της ΟΤΟΕ.  

Από την ανάθεση διαχείρισης και τη μεταφορά περίπου 1.300 εργαζομένων του τομέα Recovery Banking Unit στη νέα θυγατρική, που δεν θα ενοποιείται, η Πειραιώς αναμένει ετήσια εξοικονόμηση στα λειτουργικά της κόστη της τάξης των 50 εκατ. ευρώ τη διετία 2020-21. Σημειώνεται ότι η RBU εμφάνισε πέρυσι την υψηλότερη μείωση NPEs στην Ελλάδα. 

Η θετική επίδραση στα προ προβλέψεων κέρδη της Πειραιώς από το τέταρτο τρίμηνο του 2019, όταν εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ως το 2021 θα ανέλθει στα 115 εκατ. ευρώ, λόγω του χαμηλότερου κόστους διαχείρισης από το υφιστάμενο. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v