FG Europe: Δίκαιο και εύλογο το τίμημα στη δημόσια πρόταση

Η δημόσια πρόταση είναι στα 0,492 ευρώ ανά μετοχή και αφορά σε 4.744.053 μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με το 8,9849% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που δεν κατέχει ο προτείνων/

FG Europe: Δίκαιο και εύλογο το τίμημα στη δημόσια πρόταση

Το διοικητικό συμβούλιο της FG Europe εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη αναφορικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Silaner Investments, η οποία ελέγχεται από τον Γ. Φειδάκη. 

Σημειώνεται ότι η δημόσια πρόταση είναι στα 0,492 ευρώ ανά μετοχή και αφορά σε 4.744.053 μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με το 8,9849% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που δεν κατέχει ο προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα.

Ειδικότερα, η αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατυπώνεται παμψηφεί ως εξής:

1. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα των €0,492 ανά μετοχή βρίσκεται: 

i. εντός του εύρους τιμών που προκύπτει από την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

ii. εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του Νόμου και

iii. είναι υψηλότερο της μέσης σταθμισμένης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας κατά το διάστημα έξι μηνών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης.

iv. είναι υψηλότερο της τιμής που προσδιορίστηκε από τον Ανεξάρτητο Αποτιμητή Επενδυτική Τράπεζα Α.Ε που όρισε ο Προτείνων, σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης βάσει των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 9 του Ν. 3461/2006, που προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 108 του Ν. 4514/2018.

*Δείτε την αιτιολογημένη γνώμη του ΔΣ της FG Europe για τη δημόσια πρόταση στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v