Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Αναβλήθηκε για τις 6 Σεπτεμβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Ύστερα από αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό πλέον 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, αναβλήθηκε στις 29/8/2019 η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Αναβλήθηκε για τις 6 Σεπτεμβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Την Πέμπτη 29/08/2019 συνήλθε στα γραφεία της Αγροτικός Οίκος Σπύρου η Τακτική Γενική Συνέλευση με απαρτία 72%.

Ύστερα από αίτηση μετόχων  εκπροσωπούντων  ποσοστό πλέον 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας , αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η 6η Σεπτεμβρίου 2019.

Σημειώνεται πως η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Σεπτεμβρίου  2019 , αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και  δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε,  μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ("Σ.Α.Τ.") κατά την ημερομηνία καταγραφής, ήτοι την 24η Αυγούστου 2019.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v